אורינטציה עסקית ומחויבות חברתית של מנהלי עמותות

מאמר

אורינטציה עסקית ומחויבות חברתית של מנהלי עמותות

לוגו הארגון

בשנים האחרונות הולכת וגוברת הנטייה של ארגונים וולנטריים לא מעטים המספקים שירותים שונים לגייס מנהלים בעלי אוריינטציה עסקית והכשרה ונסיון בתחומים כמו מנהל עסקים וכלכלה, התופסים את מקומם של מנהלים בעלי אוריינטציה חברתית והכשרה בנושאים כמו עבודה סוציאלית ומדעי החברה וההתנהגות.

מקורות: הארץ, מוסף מיוחד: אתגרי מנהיגות וניהול בתקופת משבר, 10 דצמבר 2003, עמ'  6-5

קובץ מצורף: "אתגרי מנהיגות וניהול בתקופת משבר - קובץ מאמרים"