אחריות חברתית של עסקים

מושג

אחריות חברתית של עסקים

לוגו הארגון

על פי תפישה זו לעסקים יש השפעה המשולשת - כלכלית, חברתית וסביבתית - על הסביבה ועל החברה שבהן פועלים, ועליהם לנהל השפעה זו באופן יעיל, כחלק אינטגראלי מפעילותם העסקית. ההנחה בבסיס תפישה זו היא, שעסקים זקוקים לחברה בריאה על מנת לפעול, והם יכולים ואף צריכים לתרום ליצירתה של חברה כזו.

אף שאנשי עסקים רבים פועלים למען החברה מתוך תחושת אחריות ורצון טוב גרידא, הרי שתפישת אחריותם החברתית של עסקים גורסת שפעילות חברתית משרתת באופן ישיר גם את האינטרסים העסקיים של הפירמה.

הגדרה זו לקוחה מתוך המדריך לשותפויות בין מגזרים. למדריך המלא לחצו כאן