איך לקרוא קורות חיים ולהישאר בחיים

כלי

איך לקרוא קורות חיים ולהישאר בחיים

לוגו הארגון

תקציר:

עיון בקורות חיים הוא חלק חשוב במיון מועמדים, אך קשה לקבל תמונה מלאה ומימנה על אדם בהתבסס אך ורק על קורות חיים. הדבר נובע מכך שלפעמים קשה לכתוב קורות חיים, וצריך גם ללמד לקרוא אותם.

באשר לכתיבה, לפעמים קשה לאדם לנסח קורות חיים בצורה ממצה או משכנעת. לפעמים יש למועמדים דעות שונות משלנו מה עשוי להרשים אותנו והם כותבים את קורות החיים בהתאם. יש כאלה שמקצרים יותר מדי ולא מספקים מידע מספק ויש שמאריכים, עד שהחשוב הולך לאיבוד בים של פרטים לא רלוונטיים.

ובאשר לקריאה, קורות חיים הם מסמך שצריך לקרוא בכמה רבדים. צריך לפעמים לדעת לקרוא גם את מה שלא כתוב בו, את מה שכתוב בין השורות, ולדעת כיצד לפרש את הכתוב. לכן צריך להיזהר שלא לקבל החלטות על סמך ההתרשמות הראשונית מקורות חיים של מועמד. מאמר קצר זה מיועד למנהלים/ות בארגונים ולמי שממלא תפקיד של איתור וגיוס מועמדים לתפקיד או משרה בארגון. ליקטנו בו כמה נקודות מרכזיות אשר עשויות לסייע לכם להפיק תועלת מרבית מקריאת קורות חיים.

ובאשר לקריאה, קורות חיים הם מסמך שצריך לקרוא בכמה רבדים. צריך לפעמים לדעת לקרוא גם את מה שלא כתוב בו, את מה שכתוב בין השורות, ולדעת כיצד לפרש את הכתוב. לכן צריך להיזהר שלא לקבל החלטות על סמך ההתרשמות הראשונית מקורות חיים של מועמד. מאמר קצר זה מיועד למנהלים/ות בארגונים ולמי שממלא תפקיד של איתור וגיוס מועמדים לתפקיד או משרה בארגון. ליקטנו בו כמה נקודות מרכזיות אשר עשויות לסייע לכם להפיק תועלת מרבית מקריאת קורות חיים.

גוף הכלי:
  • לסווג את כל הפונים לשתי קבוצות:
  1. אלה שנראים מועמדים אפשריים ושכדאי להזמין אותם לראיון להעמקת ההיכרות איתם.
  2. אלה שלא מתאימים כלל ולא כדאי להמשיך ולהשקיע זמן ואנרגיה במיונם.
  • לסמן לעצמנו נקודות ייחודיות לבדיקה שעולות מתוך קורות חיים ואשר יש צורך לבררן בראיון או בשיחת טלפון. לאחר הבירור עשוי להתקבל מידע אשר לאורו נחליט להעביר מועמד מקבוצת האפשריים לקבוצת הלא מתאימים ולהפך.

כדי להשיג את המטרות האלה בהצלחה, כלומר, לא לסנן החוצה מועמדים טובים ומאידך לא להשקיע זמן ואנרגיה יקרים במועמדים לא מתאימים, צריך לדעת לדלות מקורות החיים את מרב המידע, הגלוי והסמוי. לשם כך אנחנו צריכים "נקודות אחיזה" בטקסט, לדעת מה אנחנו מחפשים ולאלו שאלות אנחנו מחפשים תשובה.

קורות חיים יש לקרוא בשלוש רמות:

  • הרמה הפורמלית.
  • הרמה המבנית.
  • הרמה הפונקציונלית.

כל רמה מתייחסת לסוג שונה של נתונים או מידע שחיוניים לנו בתהליך המיון של המועמדים.

לכלי המלא: "איך לקרוא קורות חיים ולהישאר בחיים!" לחץ כאן