אישור ניהול תקין

מושג

אישור ניהול תקין

לוגו הארגון

אישור שנתי על התנהלותה התקינה של עמותה אשר ניתן ע"י רשם העמותות. האישור נדרש מעמותות בדרך כלל ע"י משרדי ממשלה וגופים שונים לשם קבלת תמיכות.

להנחיות ולכללי הניהול התקין לחצו כאן


מושג זה נכתב על ידי ארגון מידות.