המועצה הלאומית להתנדבות בישראל

המועצה הלאומית להתנדבות בישראל היא עמותה שנוסדה ב-1972, על ידי ממשלת ישראל במטרה להפעיל מתנדבים שיעסקו בפעילות התורמת לצמצום פערים בחברה הישראלית.

ייעודה של המועצה הכפלת ההתנדבות בישראל ובין השנים 2009 ל-2014 עלתה ההתנדבות מ15% ל28% מהציבור. כן יעד ההתנדבות לצעירים הגעה ל70% בתוך 5 שנים (עד 2020) ולכלל הציבור 50% התנדבות

במהלך השנים, הן מפאת היותה של העמותה הגוף המנוסה והדינמי בנושא ההתנדבות והן עקב התמיכה לה זכתה מממשלת ישראל הפכה המועצה לארגון גג בנושא ההתנדבות.

המועצה מאגדת בתוכה ארגונים וולונטריים וציבוריים המפעילים מתנדבים בשירותים החברתיים ועוסקת בייעוץ והדרכה לארגוני מתנדבים.

העמותה מוכרת כמקום עבודה לבנות שירות לאומי.

המועצה מנוהלת על ידי וועד מנהל מתנדב.

פריטים קשורים