המרכז למנהיגות מתנדבת

המרכז למנהיגות מתנדבת בוחר להתמקד בהשקעה ובפיתוח ועדים מנהלים של ארגונים חברתיים (עמותות), מתוך הכרה במרכזיותם בהובלת שינויים. אנו מאמינים כי ועדים אפקטיביים יכולים להצליח במשימתם הארגונית, ליצור שיתופי פעולה בין ארגונים ובין מגזרים ולהביא לשינוי ממשי באיכות החיים בישראל!

המרכז הוקם בשנת 2008 על בסיס בית הספר הארצי להנהלות ציבוריות (2004).