כנסת ישראל - מרכז המחקר והמידע

מרכז המחקר והמידע

הוקם בכנסת בשנת 2000 מתוך רצון לספק לחברי הכנסת סיוע מקצועי, אמין ואובייקטיבי מבית.

מספק לחברי הכנסת, לוועדותיה וליחידות הבית נתונים, מסמכים ומחקרים לקראת הדיונים השוטפים, להכנת חקיקה ולכל הפעילות הפרלמנטרית.

פריטים קשורים