מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל

מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל הוקם ב-1974 כשותפות עצמאית שלא למטרות רווח בין הג'וינט העולמי לבין ממשלת ישראל. ב-2004 הצטרפה לשותפות זו קרן דוד ואינז מאיירס מקליבלנד.

ייסוד המכון ב-1974 הוא אבן דרך בקידום השימוש במחקר למען שיפור יעילותה של מערכת השירותים החברתיים בישראל. כיום, לא מעט בזכות המכון, מוטמעים המחקר, ההערכה והלמידה המתמשכת בתחומים רחבים של המדיניות החברתית ושל פיתוח התכניות בישראל.

פריטים קשורים