מכון אלכא למנהיגות וממשל - ג'וינט ישראל

המכון למנהיגות וממשל הוקם על בסיס אלכא, בעבר אגף בג'וינט ישראל המתמחה בהדרכות לבכירים. כיום, המכון מהווה סביבה ייחודית שבה מנהיגים מכלל המגזרים: הציבורי, העסקי, החברתי, המוניציפלי והפילנתרופי, יכולים לשתף פעולה בנושאים החברתיים המהותיים לקיומה של מדינת ישראל. תכניות המכון פועלות להובלת שינוי מדיד ובר קיימא לטובת קידום איכות חייהם של תושבי מדינת ישראל.

הייעוד של המכון

יצירת מרחב מקצועי למנהיגות בכירה רב מגזרית המאפשר קידום אפקטיבי וארוך טווח של סוגיות חברתיות מערכתיות לצורך שיפור איכות החיים של תושבי מדינת ישראל, בדגש על אוכלוסיות פגיעות.

הארגון

המכון תומך בפיתוח מנהיגות בכירה רב-מגזרית בישראל על ידי קידום מנהיגות מסתגלת, עיצוב יחסים פנים מגזריים ובין מגזרים, ויצירת פלטפורמות לשיתוף ידע, לפתרון בעיות, ולשיתופי פעולה. מנהיגות זו תעוצב כקהילה שיתופית שיש בכוחה להגיב ולתת מענה לאתגרים החברתיים הקריטיים בישראל.