מנהיגות אזרחית

מנהיגות אזרחית הוא ארגון הגג של ארגוני החברה האזרחית והמגזר השלישי בישראל. הארגון עוסק, משנת 1986, בסוגיות רוחב המשפיעות על ארגוני החברה האזרחית מתוך ראייה מגזרית כוללת. מנהיגות אזרחית הינו ארגון ממלכתי א-פוליטי, וחברים בו מאות עמותות ומלכ”רים.

חזון ומטרות

ביסוס החברה האזרחית כגורם משפיע בגיבוש והובלת מדיניות חברתית, סביבתית וכלכלית, יחד עם המגזר הציבורי והמגזר העסקי.

ייצוג מגוון הארגונים והקהילות הפעילים בחברה האזרחית אל מול הרשויות ושדרת הממשל

קידום סדר יום מגזרי משותף, תוך שמירה על מגוון הקולות וסדרי היום המתקיימים בחברה האזרחית ומהווים אבן יסוד בחברה דמוקרטית

הובלת שינוי בהתייחסות הציבורית כלפי ארגוני החברה האזרחית ופעילותם

פריטים קשורים