משלחת האיחוד האירופי לישראל

תפקיד המשלחת

  • לייצג את האיחוד האירופי בישראל ולהציג את העמדות והאינטרסים של האיחוד האירופי לממשלת ישראל במטרה כוללת לקדם את היחסים בין האיחוד האירופי וישראל.
  • בתחום הפוליטי, לייצג את עמדת האיחוד האירופי מול מקבלי החלטות בכירים בישראל, ולדווח על אירועים פוליטיים בישראל למטה האיחוד האירופי בבריסל.
  • בתחום הכלכלה והסחר, לקיים מגעים סדירים עם משרדי ממשלה וארגונים כלכליים, ולקדם קשרי סחר תקינים בין האיחוד האירופי וישראל.
  • בתחום הפרויקטים, לתאם מספר רב של תכניות ופרויקטים הן עם משרדי ממשלה ישראליים והן עם החברה האזרחית בישראל.
  • בתחום הדיפלומטיה הציבורית, להפיץ מידע ולענות על שאלות על האיחוד האירופי ויחסיו עם ישראל.  
  • בתחום המחקר והחדשנות, לסייע ביישום ההסכמים בין האיחוד האירופי וישראל ולקדם שיתוף פעולה בין ארגונים ישראליים וארגונים מן האיחוד האירופי. 

פריטים קשורים