מתאם

מתאם הינו ארגון מלכ"ר הפועל מתוך מטרה לספק מטריה כוללת בתחום משאבי האנוש בקרב מוסדות ללא כוונת רווח בישראל. מתאם פועל במטרה לקדם את המגזר השלישי בישראל באמצעות התמקצעות והצטיינות כוח האדם ברמה הניהולית וברמת המטה של הארגונים הפועלים בו.

מתאם נועד לשרת את המגזר השלישי בלבד ובשל כך צבר ניסיון וידע ייחודי בתחום משאבי האנוש בעמותות ומלכ"רים הנבדלים מארגונים עסקיים רגילים בין השאר בדרישות המועמדים, בתחומי ההשכלה, במגע עם אוכלוסיות מיוחדות, בניסיון הנדרש, בסביבת העבודה הייחודית ובתחושת השליחות המלווה כל משרה.

מתאם מספק ללקוחותיו מגוון פתרונות בתחום הגיוס וניהול משאבי האנוש תוך שימת דגש על בניית תהליכי גיוס בארגונים והטמעת שיטות מתקדמות לניהול עובדים וניודם.

פריטים קשורים