קמרון

קמרון הינה חברה לתועלת הציבור (חל"צ) שהוקמה במטרה לקדם איתנות ניהולית, פיננסית, פיתוח משאבים וביסוס הקיימות, הפועלים יחד ולחוד במטרה לבנות וליישם פתרונות פיננסים ניהוליים בקרב כלל הגופים הנוגעים בעשייה חברתית.