שיתופים

תיאור

ארגון "שיתופים" מתמחה בניהול תהליכי שותפות ושיח מורכבים במטרה לקדם השפעה חברתית.

בבסיס פעילות הארגון ניצבת התובנה, כי כדי לייצר שינוי משמעותי בחברה יש צורך ברתימת שלושת המגזרים (ממשלה, מגזר עסקי ומגזר חברתי) למטרה משותפת ובמתן כלים מקצועיים לניהול התהליך.

ארגון "שיתופים" הוקם בשנת 2006 על ידי פילנתרופים ויזמים חברתיים מישראל, מאירופה ומארצות הברית מתוך חזון של יצירת חברה אזרחית, פלורליסטית ויוזמת, אשר תיצור שיח חדש המחבר בין ארגונים חברתיים, משרדים ממשלתיים ופילנתרופים בישראל.