ארגון גג

מושג

ארגון גג

לוגו הארגון

ארגון גג הוא התארגנות משותפת של ארגונים במגזר השלישי, מסגרת-על, אשר התגבשותם היא פועל יוצא של שתי מגמות: הרצון ליצור מסגרות משותפות לצורכי הארגונים פנימה - יצירת סינרגיה והעצמת הארגונים ויכולתם לפעול.

הצורך ביצירת מסגרת כלפי חוץ - לנוכח השפעות ולחצים של גורמי חוץ, וכסוג של נציגות.

ארגוני גג מבקשים לייצג נושא, אינטרס מסוים, הם יכולים להיות סקטוריאליים, כלומר מייצגים ארגונים מסקטור מסוים (ארגוני איכות סביבה, ארגוני צרכים מיוחדים וכד') או לייצג את כל המגזר השלישי. אולם, אף כי ארגוני הגג במגזר השלישי מבקשים לייצג את הסקטור או תת-תחום בו הם פועלים, שיעור החברות בהם נמוך. בהיעדר מספר רב של חברים, וכיון שדמי החברים אינם גבוהים, ארגוני גג נזקקים למקורות הכנסה נוספים - ממכירת שירותים מגוונים לחבריהם ולאחרים, מתרומות ובעיקר מקרנות. דוגמאות: מנהיגות אזרחית, מטה מאבק הנכים וכד'

מתוך: נ' לימור, בחינת המגזר השלישי בישראל (2004)