ארגון המפעיל מתנדבים

מושג

ארגון המפעיל מתנדבים

לוגו הארגון

א. עמותה, גוף ציבורי (למשל, ממשלתי או מוניציפלי) או גוף עסקי, המפעיל מתנדבים על מנת להשיג מטרות למען החברה.

ב. קבוצת אנשים הפועלת בהתנדבות על פי מטרות שהציבה לעצמה, ללא כוונת רווח.