ארגון תשתית

מושג

ארגון תשתית

לוגו הארגון

התוכן בדף זה נכתב על ידי מתוך: נ' לימור "בחינת המגזר השלישי בישראל" (2004)


ארגון תשתית הוא ארגון המוקם במטרה לסייע לארגונים אחרים, ליתן להם שירותים כמו הדרכה, ליווי, ייעוץ וכלים, אשר ישפרו את התנהלותם ותפקודם, ויחזקו את יכולתם להגיע למטרותיהם.

שני כיווני פעולה שניתן לזהות בארגוני תשתית הם סיוע בבניית תשתיות (שכן יכולתם של ארגונים לגייס אמצעים לבניית תשתיות, היא מוגבלת) וסיוע לארגונים קטנים או חדשים (שכן גופים תומכים נמנעים בד"כ מנטילת אחריות למימון מלא של גוף כלשהו, ותמיכה בארגון קטן או חדש תהיה בד"כ קטנה).

מדובר בארגונים מקצועיים, המבקשים לעסוק בתחומם ולהתרחק מפעילות ציבורית-פוליטית או ייצוג עניין מסוים. בד"כ נמצא התמחות בתחום, באוכלוסיה או בסוג שירות מסוים. עלות הפעלת השירות עולה במקרים רבים על התשלום אותו נדרש לשלם הארגון המקבל אותו. מסיבה זו, רוב ארגוני התשתית נתמך ע"י קרנות או תקציב ממשלתי. דוגמאות: שתיל, המרכז למנהיגות מתנדבת, np-tech.