ארגז כלים:ארגז הכלים לניהול מענקים

ארגז הכלים מבנה את השלבים השונים בתהליך איתור, בחירה וליווי ארגונים הזוכים למענק מקרן פילנתרופית. הכלים מוסיפים את ההיבט היישומי, המאפשר למנהל/ת קרן לפעול השלבים בקבלת החלטות של קרן בניהול מענקים.

קול קורא להגשת בקשה למענק

פרסום פומבי שמוציאה הקרן בעיתונות הכתובה, האלקטרונית, באתר האינטרנט שלה ו/או בפניה יזומה לארגונים חברתיים ובו הזמנה להגיש בקשות לקבל מענקים

פנייה ראשונית לקבלת מענק

טופס הפנייה הראשונית נועד לספק לקרן מידע ראשוני על הארגון ועל הפרוייקט המוצע, בשלב איתור פרוייקטים פוטנציאליים לחלוקת מענק

מכתבי תשובה בעקבות פניה לקבלת מענק

התייחסות כתובה, ברורה ובמועד מצד הגורם האחראי בקרן לכל הארגונים שפנו, משדרת כבוד לארגונים על מאמציהם בהגשת הבקשה ומעידה על התייחסות רצינית מצד הקרן

כרטיס פרויקט

כרטיס פרויקט הוא "מיני" תכנית עבודה. הוא מסכם את השלבים השונים של פעילות הפרוייקט ונוגע בכל השלבים של המעגל הניהולי

בדיקת עומק למועמדים

בדיקת עומק של פרוייקט מועמד להשקעה בסבב המענקים, ושל הארגון המגיש את הבקשה, באמצעות שורת כלים לאיסוף נתונים ממקורות שונים

דירוג ארגונים לצורך השקעה

הכלי מציע מימדים להשוואה בין פרויקטים לצורך קבלת החלטה מיטבית בבחירת הפרויקטים להשקעה, ושיטה להערכת הפרויקטים על פי מימדים אלו

התקשרות בין הקרן לארגון המקבל מענק

החלטת הקרן לתמוך בפרוייקט באמצעות מענק, מהווה סיום של שלב ההתלבטות והבחירה, ומציינת תחילתה של מערכת יחסים ארוכת טווח בין הקרן לבין הארגון המציע את הפרוייקט

מעקב אחר ארגונים שפנו

קובץ מעקב ארגונים מאפשר לקרן לבצע מעקב שוטף אחר סטאטוס ההתקשרות שלה עם כל ארגון שפנה לקבל מענק

דוח התקדמות תקופתי

כחלק מהשיח המתמשך בין הקרן לבין הארגון מקבל המענק, מתבקש הארגון לדווח על התקדמות הפרוייקט במועדים קבועים במהלך תקופת המענק

דוח מסכם לפרויקט המקבל מענק מהקרן

לקראת סיום תקופת המענק, מתבקש נציג הפרוייקט לסכם את תוצאותיו והישגיו באמצעות טופס דיווח מובנה

דרוג רוחבי של פרוייקטים ותיקים

מידי סיום סבב מענקים ולקראת הקצאת משאבים בסבב חדש, מתבצעת בקרן חלוקה של המשאבים החדשים בין שתי קבוצות של פרויקטים: חדשים וותיקים

על ארגז הכלים לניהול מענקים

מהו הרציונל מאחורי ארגז הכלים וכיצד להשתמש בו