ארגז כלים:ארגז הכלים לניהול מענקים

ארגז הכלים מבנה את השלבים השונים בתהליך איתור, בחירה וליווי ארגונים הזוכים למענק מקרן פילנתרופית. הכלים מוסיפים את ההיבט היישומי, המאפשר למנהל/ת קרן לפעול השלבים בקבלת החלטות של קרן בניהול מענקים.

פרסום פומבי שמוציאה הקרן בעיתונות הכתובה, האלקטרונית, באתר האינטרנט שלה ו/או בפניה יזומה לארגונים חברתיים ובו הזמנה להגיש בקשות לקבל מענקים

קול קורא להגשת בקשה למענק

טופס הפנייה הראשונית נועד לספק לקרן מידע ראשוני על הארגון ועל הפרוייקט המוצע, בשלב איתור פרוייקטים פוטנציאליים לחלוקת מענק

פנייה ראשונית לקבלת מענק

התייחסות כתובה, ברורה ובמועד מצד הגורם האחראי בקרן לכל הארגונים שפנו, משדרת כבוד לארגונים על מאמציהם בהגשת הבקשה ומעידה על התייחסות רצינית מצד הקרן

מכתבי תשובה בעקבות פניה לקבלת מענק

כרטיס פרויקט הוא "מיני" תכנית עבודה. הוא מסכם את השלבים השונים של פעילות הפרוייקט ונוגע בכל השלבים של המעגל הניהולי

כרטיס פרויקט

בדיקת עומק של פרוייקט מועמד להשקעה בסבב המענקים, ושל הארגון המגיש את הבקשה, באמצעות שורת כלים לאיסוף נתונים ממקורות שונים

בדיקת עומק למועמדים

הכלי מציע מימדים להשוואה בין פרויקטים לצורך קבלת החלטה מיטבית בבחירת הפרויקטים להשקעה, ושיטה להערכת הפרויקטים על פי מימדים אלו

דירוג ארגונים לצורך השקעה

החלטת הקרן לתמוך בפרוייקט באמצעות מענק, מהווה סיום של שלב ההתלבטות והבחירה, ומציינת תחילתה של מערכת יחסים ארוכת טווח בין הקרן לבין הארגון המציע את הפרוייקט

התקשרות בין הקרן לארגון המקבל מענק

קובץ מעקב ארגונים מאפשר לקרן לבצע מעקב שוטף אחר סטאטוס ההתקשרות שלה עם כל ארגון שפנה לקבל מענק

מעקב אחר ארגונים שפנו

כחלק מהשיח המתמשך בין הקרן לבין הארגון מקבל המענק, מתבקש הארגון לדווח על התקדמות הפרוייקט במועדים קבועים במהלך תקופת המענק

דוח התקדמות תקופתי

לקראת סיום תקופת המענק, מתבקש נציג הפרוייקט לסכם את תוצאותיו והישגיו באמצעות טופס דיווח מובנה

דוח מסכם לפרויקט המקבל מענק מהקרן

מידי סיום סבב מענקים ולקראת הקצאת משאבים בסבב חדש, מתבצעת בקרן חלוקה של המשאבים החדשים בין שתי קבוצות של פרויקטים: חדשים וותיקים

דרוג רוחבי של פרוייקטים ותיקים

מהו הרציונל מאחורי ארגז הכלים וכיצד להשתמש בו

על ארגז הכלים לניהול מענקים