ארגז כלים:ארגז הכלים לניהול פיננסי

ארגז הכלים לניהול פיננסי מסייע למנכ"ל החברתי במלאכה המורכבת של ניהול ההיבט הפיננסי בארגון. הארגז מבוסס על "מדריך לניהול פיננסי מיטבי למנכ"לי ארגונים חברתיים" שפורסם ב-2011 במסגרת תבונה - מיזם משותף למשרד ראש הממשלה, שיתופים וקרן יד הנדיב, בשיתוף עם קמרון.

כלי המציג מתכונת של דו"ח למעקב אחר ביצוע התקציב

דוח מעקב אחר ביצוע התקציב

מטרת התזרים היא להציג את ההפרש המתוכנן בין הוצאות הארגון לבין ההכנסות

תכנון התזרים בארגון

דו"ח המעקב אחר ביצוע התזרים מספק תמונת מצב עדכנית של יתרות המזומנים של הארגון

דוח מעקב אחר ביצוע תזרים

התמחיר משמש לחישוב כל העלויות הכרוכות בהפעלת כל אחת מפעילויות הארגון

התמחיר הארגוני

הדו"ח הניהולי קושר בין הנתונים הפיננסיים של הארגון לבין המידע על ביצוע התכניות השונות

הדוח הניהולי

כלי המציע לוח זמנים שנתי לניהול התהליכים הפיננסיים המרכזיים בארגון מנקודת המבט של המנכ"ל

מפת דרכים פיננסית למנהל

קווים מנחים למבנה של נהלים בתחום הפיננסי, ונהלים שמומלץ להכין מראש בכל ארגון

בניית נהלים פיננסיים בארגון

השיקולים בהחלטה על רכישת שירותים פיננסיים במיקור חוץ לעומת ניהול בתוך הארגון

ניהול פנימי או מיקור חוץ?