ארגז כלים:ארגז הכלים לניהול פיננסי

ארגז הכלים לניהול פיננסי מסייע למנכ"ל החברתי במלאכה המורכבת של ניהול ההיבט הפיננסי בארגון. הארגז מבוסס על "מדריך לניהול פיננסי מיטבי למנכ"לי ארגונים חברתיים" שפורסם ב-2011 במסגרת תבונה - מיזם משותף למשרד ראש הממשלה, שיתופים וקרן יד הנדיב, בשיתוף עם קמרון.

בניית תקציב ארגוני

התקציב הארגוני הוא הבסיס לפעילות השנתית של הארגון, ומשקף את המטרות השנתיות

דוח מעקב אחר ביצוע התקציב

כלי המציג מתכונת של דו"ח למעקב אחר ביצוע התקציב

תכנון התזרים בארגון

מטרת התזרים היא להציג את ההפרש המתוכנן בין הוצאות הארגון לבין ההכנסות

דוח מעקב אחר ביצוע תזרים

דו"ח המעקב אחר ביצוע התזרים מספק תמונת מצב עדכנית של יתרות המזומנים של הארגון

התמחיר הארגוני

התמחיר משמש לחישוב כל העלויות הכרוכות בהפעלת כל אחת מפעילויות הארגון

הדוח הניהולי

הדו"ח הניהולי קושר בין הנתונים הפיננסיים של הארגון לבין המידע על ביצוע התכניות השונות

מפת דרכים פיננסית למנהל

כלי המציע לוח זמנים שנתי לניהול התהליכים הפיננסיים המרכזיים בארגון מנקודת המבט של המנכ"ל

בניית נהלים פיננסיים בארגון

קווים מנחים למבנה של נהלים בתחום הפיננסי, ונהלים שמומלץ להכין מראש בכל ארגון

ניהול פנימי או מיקור חוץ?

השיקולים בהחלטה על רכישת שירותים פיננסיים במיקור חוץ לעומת ניהול בתוך הארגון