ארגז כלים:קורס: מגזר שלישי והשפעה חברתית בישראל

השיעור יעסוק במושגי יסוד של החברה האזרחית והמגזר השלישי בישראל

חברה אזרחית ומגזר שלישי

השיעור יעסוק ביסודות מקצוע הניהול החברתי

ניהול חברתי והשפעה חברתית

השיעור יעסוק בהשפעה חברתית של ארגוני מגזר שלישי

השפעה חברתית משותפת

מקרה ויקיפדיה

השפעה חברתית באמצעות הפצת ידע

מודלים מהעולם וסקירה היסטורית

שיח בין מגזרי

יוזמת 5 פי 2

חקר מקרה קולקטיב אימפקט

המטלה המסכמת של הקורס

מטלה מסכמת

קישורים מומלצים להרחבת הקריאה בנושאי הקורס

קישורים מומלצים