בדיקת נאותות חברתית Due Diligence

מושג

בדיקת נאותות חברתית Due Diligence

לוגו הארגון

תהליך בדיקת הנאותות של הלקוח. המושג שאול משפת אנשי ההון סיכון ומתאר בדיקת נאותות שהמשקיעים מבצעים לפני ההחלטה על השקעה בחברה מסוימת. משקיע חברתי, לעומת זאת, בוחן  בדקדקנות את הארגון החברתי בו הוא שוקל להשקיע.

הבדיקה מתייחסת לרוב למימדים הבאים: ההיבט האנושי (היזם החברתי ואנשי המקצוע), הצורך בעצם קיומו של הארגון, אוכלוסיית היעד אליו הוא פונה, הרמה הארגונית והתפעולית, שותפויות אסטרטגיות ומצב פיננסי (מתוך: דף לתורם - דיו-דיליג'נס חברתי, שיתופים).