גורמים ותהליכים המשפיעים על פעילות קואליציונית של ארגונים לשינוי חברתי

מאמר

גורמים ותהליכים המשפיעים על פעילות קואליציונית של ארגונים לשינוי חברתי

לוגו הארגון

מאמר העוסק בגורמים ובתהליכים המשפיעים על מידת התמדתם והשקעתם של ארגונים וולנטריים החברים בקואליציה לשינוי חברתי.

המאמר פורסם בכתב העת "רווחה וחברה" של משרד הרווחה והשירותים החברתיים,

להורדת המאמר לחצו כאן