דו"ח- המלצות ודרכים לפיתוחו של ”שוק הון חברתי“ בישראל

מאמר

דו"ח- המלצות ודרכים לפיתוחו של ”שוק הון חברתי“ בישראל

לוגו הארגון

הדו"ח "שוק הון חברתי לישראל" הינו פרי עבודתו של צוות חשיבה להשקעות חברתיות, שכינסה יד הנדיב. הדו"ח בוחן את תחום ההשקעות החברתיות והמימון החברתי, ומספק המלצות לפיתוח התחום בישראל.

הדו"ח שלפניכם בוחן את תחום ההשקעות החברתיות והמימון החברתי, כפי שהתפתח במספר מדינות ובעיקר באנגליה ובארה"ב, ומציע המלצות ודרכים לפיתוחו של "שוק הון חברתי" בישראל.

פיתוח שוק הון חברתי בישראל הכרחי כדי להביא "כסף חדש" ולייעל את השימוש במקורות הקיימים במטרה לתת מענה לאתגרים החברתיים של החברה בישראל ולצרכים הכלכליים של הארגונים החברתיים המתמודדים עמם, ומספקים שירותים במגוון תחומים לאוכלוסיות הזקוקות לכך.

כידוע, בעשורים האחרונים, במסגרת מדיניות הממשלות בישראל, הועברו שירותים חברתיים רבים בתחומי הרווחה, החינוך והבריאות מידי המדינה לארגונים החברתיים. ארגונים אלה גם לקחו על עצמם לפתח שירותים חדשים בתחומים מגוונים, שרובם אף לא סופקו בידי הממשלה קודם לכן, כמו סיוע לאוכלוסיות בסיכון, לנוער במצוקה ולנשים, פיתוח דרכים למאבק בעוני ובאבטלה, סיוע לאנשים עם צרכים מיוחדים ועוד. ככלל, ארגונים אלה פועלים ללא כוונות רווח, ומטבע הדברים אינם יכולים לגבות את התמורה עבור השירותים שהם מספקים מה"צרכנים" של אותם שירותים. הכנסותיהם, קרי מקורות המימון לפעילותם, הם בעיקרם מכספי הממשלה והרשויות המקומיות הקונות מהם שירותים ותומכות בהם במסגרת תקציבי תמיכות שונים, וכן מכספי תרומות ופילנתרופיה (בעיקר מיהדות התפוצות)

אף על פי שהתמודדות עם בעיות חברתיות, כמו גם פעילותם של הארגונים החברתיים, יוצרות ערך חברתי-כלכלי מובהק בתחומים רבים, הרי שהגישה הרווחת למימון ההתמודדות עם הבעיות החברתיות ולמימון פעולותיהם של הארגונים החברתיים אינה מביאה ערכים אלה בחשבון. התוצאה היא שהארגונים החברתיים נמצאים לרוב במצבים של תת-מימון וסובלים לא פעם ממחסור במקורות המימון הדרושים למתן השירותים החברתיים או לפיתוחם - אם בשל קיצוץ תקציבי הממשלה והשלטון המקומי, אם בשל קשיים ארגוניים-ניהוליים ואם בשל חוסר היכולת להסתמך על כספי הפילנתרופיה, בין היתר בשל משברים כלכליים גלובליים. גם המקורות הקיימים לא תמיד מנוצלים ביעילות, לרבות בשל דפוסי ההתקשרות עם הממשלה ובשל ריבוי הגופים המממנים, על מנגנוני החלוקה השונים שלהם. נוסף על כך מוטלות עליהם מגבלות רגולטוריות רבות, וביניהן מגבלות על פיתוח מקורות הכנסה מפעילות עסקית המשרתת את המטרות החברתיות, דבר המונע מהם לפתח מקורות הכנסה עצמאיים. בשל מכלול נסיבות זה הארגונים החברתיים חווים לעתים קרובות קשיים כלכליים ומימוניים וחסרים מקורות מתאימים לצורכיהם השוטפים וכן לצורכי פיתוחם והתפתחותם.

לקריאת הדו"ח המלא: "שוק הון חברתי לישראל" לחץ/י כאן


לצפייה בתקציר דו“ח “שוק הון חברתי לישראל“ לחץ/י כאן


כתיבה: דידי לחמן-מסר בשיתוף אלעד כץ.

חברי צוות החשיבה: ירום אריאב, אלה אלקלעי, אלי אשרף, יהודה גוהר, דידי לחמן-מסר. הפרק על שוק ההשקעות המשפיעות בארה"ב נכתב על ידי צוות של מכון מילקן.

פריטים קשורים