דו"ח - פילנתרופיה של ישראלים 2012-2015

מאמר

דו"ח - פילנתרופיה של ישראלים 2012-2015

לוגו הארגון

תקציר

סקר "פילנתרופיה של ישראלים 2012-2015", נערך בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשיתוף עם יוזמת "יכולים נותנים" והמכון למשפט ופילנתרופיה באוניברסיטת תל אביב. מטרות הסקר הן: לאמוד את היקף הפילנתרופיה של ישראלים לפי מקור התרומות וגודלן, ולהשוות אותה למקורות הכנסה אחרים של מלכ"רים. וזאת על מנת לקבל תמונת מצב אודות המימון הפרטי של השירותים החברתיים בישראל.

במסגרת הסקר נשלח למלכ"רים שאלון, ובו הם התבקשו לפרט את כלל הכנסותיהם בשנים 2012-2015 ,וכן למפות את הכנסותיהם מפילנתרופיה של ישראלים לפי מקור התרומות וגודלן. בסך הכל הסקר כלל מדגם של 418 מלכ"רים מכל תחומי הפעילות, המייצגים את כלל המלכ"רים בישראל שהכנסתם עולה על 500 אלף ש"ח בשנה.

להורדת הדו"ח המלא לחצו כאן

פרטים נוספים

סקר פילנתרופיה למס 2015.pdf