דו''ח - השתתפות חברתית של צעירים בישראל 2013

מאמר

דו''ח - השתתפות חברתית של צעירים בישראל 2013

לוגו הארגון

הקדמה

המחקר המוצג בדו"ח זה מונע מההכרה הגוברת בחשיבות הדור הצעיר והשינוי וההתכווננות כלפי הצעירים בשנים האחרונות, הכוללים בין היתר הקמת מרכזי צעירים, עניין מחקרי גובר בצעירים כאוכלוסיית מחקר מובחנת, עלייה במספר הגופים והקרנות התומכים בפרויקטים לצעירים (רודיך, 2013). השיח אודות צעירים בישראל ובעולם מלין על מיעוט ההשתתפות שלהם בזירות החברתית והפוליטית של החברה שבה הם חיים, החל מהרמה המקומית וכלה בארצית. המחקר המוצג כאן מבקש לבחון תלונה זו באופן אמפירי ושיטתי ולספק תמונת מצב עדכנית ומקיפה על השתתפות החברתית של צעירים על פניה השונות, תוך השוואה בין קבוצות גיל שונות.

פרסום זה הוא חלק ממחקר רב-שלבי אודות צעירים שהתבצע באוניברסיטת בן-גוריון בנגב בארבע השנים האחרונות. המחקרים הקודמים שנערכו במסגרת הפרויקט בחנו השתתפות צעירים בהיבטים ממוקדים של פעילות חברתית, ובפרט תרומה והתנדבות, יזמות חברתית של צעירים וקהילות משימתיות צעירות. לאור הממצאים במחקרים הקודמים החלטנו לערות מחקר נוסף שלו שני יתרונות עיקריים. ראשית, הוא מחקר השוואתי המחלק את קבוצת הצעירים לשתי קבוצות גיל (18-25, 26-35) ומשווה ביניהן וביניהן לבין המבוגרים מעל גיל 35 . ושנית, המחקר משלב לראשונה שאלון חדש שפותח על מנת למדוד ולהבחין בין השתתפות מקוונת והשתתפת בפועל, ולבחון את הסברה שההשתתפות החברתית והפוליטית של הצעירים אינה פחותה, אלא היא מתקיימת במרחבי הרשת, ופשוט לא ניתן לראותה במדדים מיושנים של השתתפות בפועל.

כפי שיוכל הקורא להבין, המחקר נותן מענה חלקי לשאלות אלה, ויש עוד דרך ארוכה לפנינו בטרם נבין מה גורם להשתתפות הפוליטית המועטה של צעירים בישראל ובעולם. יחד עם זאת הוא מעניק בידינו מידע רב חשיבות אודות דפוסי ההשתתפות החברתית על סוגיה ועל המדיומים השונים שהם היא מתרחשת.

לצפייה בדו"ח המלא: השתתפות חברתית של צעירים בישראל 2013, לחץ/י כאן