דו''ח - פילנתרופיה של ישראלים 2009-2011

מאמר

דו''ח - פילנתרופיה של ישראלים 2009-2011

לוגו הארגון

"סקר הכנסות מלכ"רים 2009 - 2011": סקר הפילנתרופיה שנערך לראשונה בישראל בשיתוף הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, והינו יוזמה של יכולים נותנים ובשיתוף יד הנדיב, בא במטרה לקבל נתונים מהימנים לגבי היקפי ומאפייני הפילנתרופיה הישראלית ובאמצעותם למדוד ולעקוב אחרי מגמות הנתינה הכספית בישראל.

מטרות הסקר הן: לאמוד את היקף הפילנתרופיה של ישראלים לפי מקור וגודל התרומות, ולהשוות אותה למקורות הכנסה אחרים של מלכ"רים. 

זהו סקר ראשון מסוגו בישראל, שיתקיים מידי שנתיים. הסקר מהווה גורם חשוב ומשמעותי ביכולת לקבל תמונת מצב ו-benchmark לנתינה בישראל.

להלן נתונים מרכזיים העולים מן הדו"ח:

פילנתרופיה של ישראלים כוללת את סך ההעברות הכספיות (תרומות) המגיעות למלכ"רים ממשקי  בית, מחברות ומעיזבונות בישראל.

  • בשנים 2009 - 2011 סך הפילנתרופיה של ישראלים נע בין 4.7-5.7 מיליארד ₪, גידול כולל של 21%.
  • פילנתרופיה של ישראלים מהווה כ- 40% מן התרומות המגיעות למלכ"רים מישראל ומחו"ל.
  • 65% מן הפילנתרופיה של ישראלים מגיעה ממשקי בית, מתרומות שמתחת ל- 100 אלף ₪.
  • פילנתרופיה של ישראלים מהווה 0.6% מהתמ"ג, לעומת הפילנתרופיה בארצות הברית המהווה 1.7% מהתמ"ג בארצות הברית.
  • תרומות ממשקי בית בישראל מהוות 1.2% מתוך ההכנסה הפנויה של כלל משקי הבית, לעומת 1.9% בארצות הברית.
  • 22% מן הפילנתרופיה של ישראלים מדווחות לצורך זיכוי ממס.

תרשים: פינלתרופיה של ישראלים ופילנתרופיה מחו"ל לפי שנה

פינלתרופיה של ישראלים ופילנתרופיה מחו''ל לפי שנה.png

תרשים: פילנתרופיה לפי מקור בשנת 2011

פילנתרופיה לפי מקור בשנת 2011.png

לסקר המלא ולהודעה לעיתונות אודותיו, לחץ/י כאן


לאתר האינטרנט של יוזמת "יכולים נותנים", לחץ/י כאן

לדיווח אודות הסקר באתר "דה-מרקר", לחץ/י כאן

לדיווח אודות הסקר באתר "גלובס, לחץ/י כאן