דוח שנתי - Giving USA Annual Report

מאמר

דוח שנתי - Giving USA Annual Report

לוגו הארגון

מגזין ejewishphilanthropy פירסם לאחרונה כתבה המציגה את עיקרי ממצאי דוח הנתינה בארה"ב -Giving USA 2014 annual reportt עם התייחסות לזווית היהודית אמריקאית. לצד הממצאים, הכתבה מעלה שאלות בנוגע לתפקידה של הפילנתרופיה בארה"ב ואתגרי הפילנתרופיה היהודית אמריקאית.

נקודות מרכזיות המופיעות בכתבה:

  • נמשכת מגמת העלייה בשיעור התרומות בארה"ב - עליה של 3% (צמוד מדד) ביחס ל- 2012
  • ההערכה היא שבתוך כשנה שיעור התרומות בארה"ב ישתווה לזה שהיה בשנת 2007
  • עם זאת, יש ירידה בשיעור ההשתתפות של בעלי הון בסה"כ התרומה בארה"ב - מ 15% ב- 2007 ל 12% ב- 2013, זאת על אף שסך ההון שלהם גדל.
  • ב- 2013 ביחס לשנה הקודמת, נשמרת מגמת עליה בשיעור התרומות בקרב אינדיבידואלים, קרנות ועיזבונות, אך מופיעה ירידה בשיעור התרומות בקרב תאגידים.
  • רבע מ- 400 העשירים של פורבס, הם יהודים. עם זאת רוב התרומות שלהם הולכות למטרות לא יהודיות.
  • בעלי הון מעדיפים לתרום כיום ישירות לתכניות וארגונים ולא באמצעות קמפיינים של ארגוני גג ותשתית. לדוגמא, בין השנים 2010- 2012 סך התרומות לפדרציות היהודיות ירד מ 925 מיליון דולר ל- 900 מיליון דולר.
  • התחום של החברה האזרחית ראה עליה של 8.5% בסך התרומות לתחום ומהווה כ 7% מסך התרומות ב- 2013.
  • סך התרומות לארגונים בינלאומיים ירד ב- 6.7% ומהווה רק 4% מסך התרומות ב- 2013 ולכך יש השפעה גם על התרומות המגיעות לישראל

לצפייה בכתבה: "U.S. Giving in 2013 Rose Significantly but Challenges Persist" בקובץ PDF לחץ/י כאן


לאתר האינטרנט eJewishPhilanthropy, לחץ/י כאן

התוכן בדף זה נכתב על ידי אתר האינטרנט eJewishPhilanthropy