דוח SROI למדידת החזר השקעה חברתית

כלי

דוח SROI למדידת החזר השקעה חברתית

לוגו הארגון

התוכן בדף זה נכתב על ידי צוות שיתופים


תקציר: 

מדידת השקעה חברתית נועדה להשיב על שאלות עקרוניות, שמעסיקות גם את המנהלים ארגוני החברה האזרחית וגם את התורמים, נותני החסויות והמממנים, העומדים מאחורי פעילויות של שינוי והעצמת החברה. 

גישת SROI מבוססת על מדידת השפעות הפעילות החברתית לאורך זמן באמצעות ערכים כלכליים. SROI הוא כלי המשרת משקיעים/תורמים לארגון החברתי בקבלת החלטות על תמיכה, וארגונים חברתיים לצורך בחינת אופן הפעילות, ניצול המשאבים, והדגמת השפעה מקסימאלית על החברה. היכולת לחשב את החזר ההשקעה החברתי טמונה בהבנת מחזיקי העניין של הארגון החברתי וההשפעות האפשריות עליהם. החדשנות בשיטה היא בדרישה לחשיבה מעבר לתוצאות המיידיות שהארגון החברתי מייצר להשפעות ארוכות טווח. השיטה בוחנת כיצד השפעות ארוכות טווח אלו באות לידי ביטוי בארגון כולו. 

הקדמה

מרכז "שיתופים - לפיתוח החברה האזרחית", רואה את הפוטנציאל ביצירת מודל לחישוב ההחזר החברתי של כספים שנתרמים לארגונים חברתיים. "שיתופים" רואה מודל זה כלי למנהלי ארגונים החברתיים, קרנות ותורמים פרטיים לצורך מתן הוכחה לשימוש האפקטיבי האפשרי בתרומות כספיות. 

כמו כן, רואה שיתופים את הצורך בהעמקת הידע של מנהלי ארגונים וקרנות כלפי מודלים ומערכות המאפשרים שיפור הקיים. מתוך החזון לחלוק, להנגיש, ולשתף מידע וידע, נכתב דו"ח זה. והוא מוגש במלואו. 

מטרת הדו"ח הינה לספק לכלל הארגונים בישראל, ידע בעל אופי יישומי, שישפיע ויתרום לרמת המקצועיות של הארגון. 

מדידת השקעה חברתית נועדה להשיב על שאלות עקרוניות, שמעסיקות גם את המנהלים ארגוני החברה האזרחית וגם את התורמים, נותני החסויות והמממנים, העומדים מאחורי פעילויות של שינוי והעצמת החברה. 

גישת SROI מבוססת על מדידת השפעות הפעילות החברתית לאורך זמן באמצעות ערכים כלכליים. SROI הוא כלי המשרת משקיעים/תורמים לארגון החברתי בקבלת החלטות על תמיכה, וארגונים חברתיים לצורך בחינת אופן הפעילות, ניצול המשאבים, והדגמת השפעה מקסימאלית על החברה. היכולת לחשב את החזר ההשקעה החברתי טמונה בהבנת מחזיקי העניין של הארגון החברתי וההשפעות האפשריות עליהם. החדשנות בשיטה היא בדרישה לחשיבה מעבר לתוצאות המיידיות שהארגון החברתי מייצר להשפעות ארוכות טווח. השיטה בוחנת כיצד השפעות ארוכות טווח אלו באות לידי ביטוי בארגון כולו.

גוף הכלי: 

תוכן עיניינים:

עמ'  תוכן
3-4 תקציר מנהלים
5-10 כללי
11-17 מודל OASIS
18-23 מודל OASIS ניתוח שני מקרים לימודיים
24-30 מודל LBG
31-34 מודל LBG ניתוח שני מקרים לימודיים
35-39 המצב בישראל - תובנות ומסקנות:
  • רקע לכתיבת הדוח
  • מצב המדידה בקרב עמותות בישראל
  • סיכום SROI
  • רלוונטיות המודלים לישראל
  • סיכום פיתוח מודל SROI בישראל

להורדת דוח SROI המלא לחצו כאן