דרוג רוחבי של ארגונים ופרויקטים לצורך השקעה

כלי

דרוג רוחבי של ארגונים ופרויקטים לצורך השקעה

לוגו הארגון

התוכן בדף זה נכתב על ידי צוות שיתופים ודר גילה מלך


תקציר: 

מטרת הכלי

להציע מימדים להשוואה בין פרויקטים לצורך קבלת החלטה מיטבית בבחירת הפרויקטים להשקעה, ושיטה להערכת הפרויקטים על פי מימדים אלו. כתוצאה מהתהליך, מנהלת הקרן יכולה להציג המלצה מבוססת נתונים לגבי ההזדמנויות והסיכונים בהשקעה בכל אחד מהפרויקטים, בצורה המאפשרת להשוות בין הפרויקטים השונים.

השיטה שהכלי מציע אחידה לכל סבב מענקים ולכל קרן:  היא כוללת התבססות על מימדים אחידים וקבועים מראש, המשמשים לשיפוט מידע שנאסף בצורה סדורה, ועל שקלול המימדים עד להגעה לציון סופי לכל פרויקט וארגון מועמדים בצורה שתאפשר השוואה ביניהם. הערך המרכזי של הכלי הוא בכך שכל הפרויקטים המועמדים להשקעה זוכים להתייחסות אחידה, על פי אותם מימדים ומשקלות, ובצורה זו מתגברים על ההבדלים באופי ובתוכן הפרויקטים, ויכולים להשוות ביניהם בצורה מסודרת.

המימדים המומלצים (מימדי ההערכה והשיקולים בכל מימד) - מבוססים על חקירה וניסיון מקרנות וארגונים רבים בארץ ובעולם, אך הם ניתנים לשינוי בהתאם לצרכים וההעדפות של כל ארגון ובהתאם למידת ההעמקה שמעוניינים לנקוט.

גוף הכלי:

מימדי השיפוט

מימדים להערכת הפרויקט מימדים להערכת הארגון
 • רציונל ומהות
 • רלוונטיות
 • בהירות ועקביות
 • תקציב
 • יכולת להציג תוצאות
 • שיקולים נוספים של הקרן (פתוח)
 • אנשים
 • מאפייני הארגון
 • אוכלוסיות יעד
 • התאמה לסביבה
 • תוצאות
 • מערכות ותשתיות
 • תקציב

עבור כל מימד הוגדרו מספר שיקולים, אותם כדאי לקחת בחשבון כאשר מבצעים שיפוט של המימד. אלו מוצגים בסוף קובץ זה.

מומלץ לסקור את התבנית לדוגמה שלבים ביישום הכלי

השימוש בכלי מתבצע באמצעות תוכנת אקסל. נדגיש כי כל החישובים נערכים אוטומטית על-ידי האקסל, ונדרשת התמצאות בסיסית בלבד בתוכנה.

התרשים הבא מתאר את שלבי העבודה בביצוע הדרוג הרוחבי.  בהמשכו - פירוט והסברים לגבי ביצוע כל שלב.
העבודה בביצוע הדרוג הרוחבי.png

א. כל מועמד בנפרד: מנתונים גולמיים להמלצה עבור כל מועמד בנפרד

 • השיפוט מתבצע על סמך המידע שנאסף על ידי הקרן בשלב בדיקת עומק של ארגון ופרויקט.
 • לצורך ביצוע ההערכה בכל מימד, הכלי ממליץ באילו מקורות מידע להשתמש, ומציע 5-6 שיקולים מרכזיים.
 • מומלץ שמבצעת השיפוט תתמקד בכל פעם במועמד אחד (פרויקט והארגון המציע אותו), ותקדיש פרק זמן רצוף (כשעתיים) להשלמת ההערכה וההמלצה לפני המעבר למועמד הבא.
 • השיפוט של כל מימד מורכב מסיכום מילולי מתומצת והערכה מספרית על סולם בטווח "חלש מאד- - - טוב מאד". המלצה אינטגרטיבית המבוססת על כל מימדי ההערכה מתבצעת בהמשך.
 • ההבניה והשיטתיות באיסוף המידע ובביצוע השיפוט תורמים למהימנות ותוקף השיפוטים. יחד עם זאת, בביצוע ההערכה יש מקום גדול להתרשמות, אינטואיציה והבנה של מבצעי השיפוט, אך גם להטיות אישיות וטעויות. לכן, במצבים בהם מדובר בהשקעה גדולה, מורכבת או כשיש אי ודאות רבה, מומלץ שהשיפוט והדרוג יתבצעו במסגרת התדיינות בין מספר נציגות ונציגים בקרן, ותוך התבססות מרבית על מידע מקיף שנאסף בשלב בדיקת העומק.

ב. שקלול כל המועמדים: מהמלצות לגבי כל פרויקט בנפרד, לדרוג רוחבי של פרויקטים

 • מתן משקל למימדי ההערכה השונים היא הדרך עבור מקבלות ההחלטות בקרן לבטא את השקפותיהם והאינטואיציות שלהם לגבי "מה זה פרויקט עם פוטנציאל טוב", "מה מנבא הצלחה", כמו גם את הערכים שהקרן רוצה להדגיש בסבב מענקים מסוים. לדוגמה, בקרן בה מאמינים שהחלטה לגבי השקעה צריכה להתייחס לארגון המציע את הפרוייקט יותר מאשר לפרויקט הספציפי- יינתן משקל כפול למימדי הארגון, בהשוואה למימדי ההערכה של הפרוייקט. בקרן המאמינה שבתחום מסוים, ההצלחה תלויה בעיקר במידת ההתאמה של הפרויקט לסביבה, יינתן משקל רב במיוחד למימד הערכה זה.
 • עם הגדרת המשקלות עבור מימדי ההערכה השונים, מתעדכנים הדרוגים של כל הפרויקטים והארגוניםבאופן אוטומטי, ליצירת תמונה רוחבית שלמה של המועמדים להשקעה. 

ג. התוצאה : דרוג רוחבי של מועמדים להשקעה

הדרוג משוקלל באופן אוטומטי בתוכנת האקסל ומתקבלת טבלה מתומצתת של הערכות כל הפרויקטים, מוצגות זו לצד זו, יחד עם סיכום ההמלצה של מנהלת הקרן לגבי כדאיות ההשקעה.

להורדת הכלי המלא "דרוג רוחבי של ארגונים ופרויקטים" בפורמט PDF לחץ/י כאן


להורדת התבנית עם הנתונים לדוגמה ו תבנית אקסל ריקה לחץ/י כאן