הדחת חבר בעייתי מהוועד

כלי

הדחת חבר בעייתי מהוועד

לוגו הארגון

התוכן בדף זה נכתב על ידי המרכז למנהיגות מתנדבת עש פני וסטיב ויינברג בישראל


תקציר: 

חשוב לציין כי הוצאת חבר מהוועד המנהל היא פעולה חמורה, ויש לשקול אותה בכובד ראש. לא מומלץ לצמצם את הוועד בכל פעם שמתגלעים בו חילוקי דעות, אלא לשמור זאת למקרים בהם ברור כי חבר הוועד עבר על חוקי הארגון. 

איך תוציאו חבר בעייתי מהוועד המנהל?

גוף הכלי: 

מה אומר החוק? 

סעיף 28 בחוק העמותות: "האסיפה הכללית ראשית להעביר, בכל עת, את הועד או חבר בועד מכהונתו; העבירה האסיפה הכללית את הועד מכהונתו, לא יכנסו הפיטורין לתוקפם אלא אם בחרה האסיפה הכללית ועד חדש".

החוק קובע כי הסמכות למינוי או העברה מהכונה של הועד כולו או של חבר ועד היא בידי האסיפה הכללית. אולם החוק אינו קובע כללים או תנאים לגבי העברת חבר ועד מכהונתו. על כן ניתן לקבוע בתקנון או בהחלטות האסיפה הכללית כללים לענייו זה.

החוק אינו מאפשר יצירת "ואקום" הפיטורין לא יכנסו לתוקף בטרם יבחר ועד חדש תחתיו. לפיכך אסיפה כללית המחליטה על פיטורין תחליט באותו מעמד על בחירת ועד או חבר ועד חדש.

הגבלת מספר הכהונות

ועדים רבים נוהגים לקבוע, מראש, מספר כהונות מוגבל לכל חבר ועד. כך מבטיח הארגון כי לכל חבריו ניתנת הזדמנות שווה לכהן בוועד המנהל וכי בוועד עצמו משתתפים אנשים אשר עדיין יכולים לתרום לארגון ברעיונות חדשים ובהשקפת עולם רעננה. החלטה כזו, למשל, יכולה לומר כי אדם אינו יכול לכהן בוועד במשך יותר משש שנים ברציפות. בתום שש השנים עליו לפנות את כיסאו לשנה אחת לפחות, ואז עליו להיבחר מחדש לוועד המנהל.

יש המתנגדים לשיטה זו של הגבלת מספר הכהונות משום שלדבריהם היא עלולה לפגוע ברציפות פעולתו של הוועד המנהל, בעיקר אם מדובר בוועד פעיל ויוזם, אשר מבצע את תפקידו על הצד הטוב ביותר. עם זאת, במקרים אחרים, הגבלת מספר הכהונות היא הדרך היחידה להפיח חיים חדשים בוועד מקובע, אשר שמות החברים בו לא השתנו זה זמן רב.

שיחה אישית עם יו"ר הוועד המנהל

שיחה אישית עם יו"ר הוועד המנהל או עם דמות סמכותית וכריזמטית אחרת בוועד עשויה להיות הפתרון הפחות פורמלי והיותר נעים לטיפול בחבר ועד מנהל אשר מסיבה כזו או אחרת הוחלט להוציאו מן הוועד. יו"ר הוועד יכול לבקש מאותו אדם להתפטר מתפקידו, וכך לסיים את הפרשה הלא-נעימה בצורה נעימה יחסית לכל הצדדים המעורבים. עם זאת, חשוב לציין כי יו"ר הוועד אינו יכול להכריח אף חבר ועד לפרוש מתפקידו, משום שהחלטה כזו צריכה להתקבל על-ידי הוועד כולו.

לכלי המקורי באתר של המרכז למנהיגות מתנדבת לחץ/י כאן