הוועדה לבדיקת תפקידי המגזר השלישי (וועדת גלנור)

מאמר

הוועדה לבדיקת תפקידי המגזר השלישי (וועדת גלנור)

לוגו הארגון

ועדת גלנור הוקמה בשנת 2001 בכדי לבדוק את תפקידי המגזר השלישי בישראל ואת מדיניות הממשלה הננקטת כלפיו מצד הרשויות וגורמים נוספים כגון המגזר העסקי. מטרת הדוח היא ליצור בסיס לדיון ממוקד בסוגיות המדיניות במטרה לשפרם.

להורדת הדוח המסכם של הוועדה לחצו כאן