החזר השקעה חברתית (SROI)

כלי

החזר השקעה חברתית (SROI)

לוגו הארגון

גישת SROI מבוססת על מדידת השפעות הפעילות החברתית לאורך זמן באמצעות ערכים כלכליים. SROI הוא כלי המשרת ארגונים, משקיעים ותורמים בקבלת החלטות על תמיכה, בחינת אופן הפעילות, ניצול המשאבים, והדגמת השפעה מקסימאלית על החברה. היכולת לחשב את החזר ההשקעה החברתי טמונה בהבנת מחזיקי העניין של הארגון החברתי וכל ההשפעות האפשריות עליהם.

החדשנות שהשיטה מביאה עמה היא בדרישה לחשיבה אל מעבר לתוצאות המיידיות שהארגון החברתי מייצר, אל השפעות ארוכות טווח בראייה מערכתית. השיטה בוחנת כיצד ההשפעות באות לידי ביטוי בקרב כל המעורבים בארגון או בפרויקט החברתי. בעולם פועלים מספר מודלים שונים של SROI, בישראל עדיין לא הוכחה הצלחת המודל.

הגדרה זו לקוחה סקירת ספרות בנושא שהוכנה על ידי צוות שיתופים