היקף הפילנתרופיה בישראל - מחקר מאת פרופ' הלל שמידט

מצגת

היקף הפילנתרופיה בישראל - מחקר מאת פרופ' הלל שמידט

לוגו הארגון

מצגת קצרה זו מציגה את תמצית הנתונים לגבי היקפי התרומות בישראל- ובינהם:

  • מקורות לנתינה פילנתרופית
  • התפלגות מקורות הפילנתרופיה בישראל
  • מגמות מסתמנות
  • נתוני מס הכנסה על תרומות מיחידים ומעסקים 

המצגת נותנת תמונה ברורה לגבי הגידול בהיקף התרומות בישראל, ואל מול זאת, המגמה היורדת בשיעור הפילנתרופיה שמקורה בחו"ל.

להבדיל ממרבית מדינות העולם המצגת מצביעה על כך שהיקף התרומה הפרטית של תורמים יחידים דומה לתרומת עסקים.

במרבית המדינות התרומה הפרטית רחבה משמעותית יותר.


היקף הפילנתרופיה בישראל- פרופ הלל שמיד

View more presentations from sheatufim.