המלכ''רים בסבך החשבוניות הפיקטיביות

מאמר

המלכ''רים בסבך החשבוניות הפיקטיביות

לוגו הארגון

מאמר זה מתייחס לתיקון החוק באשר למיספורם של חשבוניות במטרה לאכוף את השימוש בחשבוניות פיקטיביות. תיקון חוק זה משפיע על פעילותם החשבונאית של מלכ"רים אשר יאלצו להציג לאור התיקון לחוק את החשבוניות אשר רכשו מדי חודש לרשויות המס. נכון להיום פטור המלכ"ר מגביית מע"מ בגין שירותיו ומכירת מוצרי מיטלטלין ולפיכך הוא פטור מדיווח חודשי על הכנסותיו ממקורות אלה. התיקון לחוק מאפשר פיקוח על מכלול החשבוניות שמוספרו מראש ע"י רשות המסים.

נקודת המוצא היא  שהמשתמשים בחשבוניות פיקטיביות, יתגלו כאשר הקונה המקזז תשומות יציג חשבונית שמספרה אינו מוכר לרשות המסים. השאלה המתבקשת כיום היא האמנם התיקון לחוק, לפיו יוקצו חשבוניות שימוספרו מראש ע"י  רשות המסים, אכן יהווה תרופה למכה, או שמא ההפך, תיווצר מכה (חדשה) ללא מענה. מאמר זה, מעלה מספר תהיות לאור התיקון לחוק:

הנפגעים המיידים מהחקיקה החדשה הם אותם מאות אלפי נישומים ישרי דרך, אשר יאלצו לעבור תהליך מורכב ומסובך בדיווח לרשויות המס.

ספק רב אם תהא לרשויות המס כל אפשרות לאתר את התהליך הפיקטיבי באמצעות  הדיווחים על פי הדין החדש.

החוק החדש יוצר עוול לנישומים רבים מכיוון שרבים מהם, אין בינם לבין "מוכר החשבונית" כל קשר.

הפתרון היעיל למלחמה בפשע היא המשטרה ומחלקות החקירה הן במשטרה והן ברשויות המס, ולאו דווקא הציבור הרחב תוך הכללתו בניסיונות לבצע מעקב אחר מספור חשבוניות, הקלים למעקף ע"י עבריינים.

להורדת המאמר לחצו כאן