הפילנתרופיה בישראל: לקט נתונים

מאמר

הפילנתרופיה בישראל: לקט נתונים

לוגו הארגון

המקורות לתרומות ופילנתרופיה בישראל הם חמישה - פילנתרופיה פרטית מתורמים גדולים  ומהציבור הרחב, פילנתרופיה מוסדית ומענקים מארגוני מימון (קרנות), פילנתרופיה עסקית ותרומות מחו"ל של יהדות התפוצות ושל גורמים נוספים. המחקר האקדמי המתחקה אחר התפתחות הפילנתרופיה בישראל נמצא עדיין בצעדיו הראשוניים.

בשל כך, לא קיים עדין מאגר נתונים אחד באמצעותו ניתן לאמוד את תרומת הפילנתרופיה בישראל לתחומים השונים. הצורך במאגר נתונים הוא חיוני ללימוד ולחקר תופעת הפילנתרופיה בישראל. מאגר כזה יאפשר לאקדמיה לערוך מחקרים אמפיריים מבוססי נתונים ולא רק מחקרים נרטיביים המתבססים על ראיונות עומק וסיפורי חיים, החשובים בפני עצם, לקובעי המדיניות לנסח מדיניות מבוססת עובדות ולא על מיתוסים ביחס לפילנתרופיה, וכן להבין טוב יותר את השפעות הפילנתרופיה על החברה בישראל, לארגונים ללא כוונת רווח לנהל בצורה יעילה יותר את תהליכי גיוס המשאבים שלהם.

במצב הקיים היום הנתונים על הפילנתרופיה בישראל הם חלקיים בלבד ומתבססים על מקורות שונים. אלה מציגים נתונים שאינם מאפשרים השוואה שיטית ואינם מספקים תמונה מלאה על היקף התרומה הפילנתרופית בישראל. למרות האמור לעיל החוקרים מבקשים להציג מספרים ונתונים על חלקה של הפילנתרופיה  במימון הפעילויות שונות בהתבסס על המידע הקיים והזמין.

להורדת המאמר לחצו כאן