התאגדות, מיסוי, הטבות ופיקוח - מדריך שימושי לקשר בין מלכ''רים והרשויות

כלי

התאגדות, מיסוי, הטבות ופיקוח - מדריך שימושי לקשר בין מלכ''רים והרשויות

לוגו הארגון

התוכן בדף זה נכתב על ידי אלי בראונר


תקציר: 

המדריך מפרט נושאים כגון האפשרויות התאגדות הקיימות, התנהלות מול מס הכנסה ומע"מ, סוגי הפיקוח שמפעילה המדינה על הארגונים ועוד נושאים הקשורים להתנהלות מול הרשויות.