התאמת תקציב הארגון למטרותיו

מאמר

התאמת תקציב הארגון למטרותיו

לוגו הארגון

מאמר זה מציג שיטת מדידה שמאפשרת למלכ"ר לבדוק את מידת ההתאמה בין ההקצאה התקציבית שלו למטרותיו המוצהרות. השיטה מבוססת על תהליך שיטתי לקבלת החלטות שפותח ע"י המתמטיקאי תומס סאטי מאוניברסיטת פיטסבורג בארה"ב.

התהליך נקרא  Analytic Hierarchy Process - AHP - מטרת התהליך היא לסייע למקבלי החלטות, הפועלים בסביבה מורכבת, לקבל החלטות עקביות.  AHP מחלק את תהליך קבלת ההחלטות למדרג של שלבים, כאשר בכל שלב מדורגות האלטרנטיבות שעומדות לבחירה באמצעות סדרה של השוואות.

בכל השוואה כזאת נבחן זוג אלטרנטיבות ונקבע היחס ביניהן. ההשוואה בין זוגות של אלטרנטיבות מאפשרת למקבלי ההחלטות להתמקד בהחלטותיהם רק בגורמים הרלוונטיים.

להורדת המאמר לחצו כאן