שלב 5: גיבוש האסטרטגיה

כלי

שלב 5: גיבוש האסטרטגיה

לוגו הארגון

תקציר: 
התהליך האסטרטגי שלב גיבוש האסטרטגיה (שלב 5 מתוך 6).png
בשלב הכנת המצפן הארגוני יצרתם כלי המצביע על הכיוון שאליו הארגון שואף לצעוד; בשלב הניתוח אפיינתם את מצבו הנוכחי של הארגון וסביבתו; כעת נשתמש במצפן להכוונה ולמציאת ה"דרך" שתוביל מהמקום שבו אנו נמצאים למקום הרצוי של הארגון. דרך זו תהווה את תרגום התהליך שבוצע עד כה לכדי תכנית אסטרטגית לארגון.

האסטרטגיה שתגובש בסוף השלב אמורה לתת לארגון כיוון עתידי ברור המבוסס על יכולותיו, על מאפייני המציאות החברתית ועל מגמות המקרו שאותרו בשלב הניתוח.

תהליך גיבוש האסטרטגיה הוא תהליך יצירתי המתרחש למעשה כבר מהשלבים המוקדמים של תהליך התכנון (שלב ההיערכות, שלב המצפן ושלב הניתוח). לאורך התהליך האסטרטגי כולו עולות הסוגיות האסטרטגיות שעמן מתמודד הארגון, ההזדמנויות העומדות בפניו ודרכי הפעולה המתאימות. השלב הנוכחי מאפשר דיון מעמיק ומקיף בנקודות אלו ומבנה את גיבוש האסטרטגיה בצורה שיטתית. הגדרת החלופות ופיתוחן צריכים להתבצע בהתבסס על הסוגיות האסטרטגיות  שעלו ועלתיאור תמונת הצלחת הארגון.


להלן הכלים המוצעים לשלב:

• לכלי להגדרת הסוגיות האסטרטגיות לחצו כאן


• לתבנית להערכת חלופות לחצו כאן


• לכלי לכתיבת התכנית האסטרטגית לחצו כאן


תפקידך כמנכ"ל חברתי בשלב הנוכחי הוא לייצר ככל הניתן איזון בין הצורך לאפשר יצירתיות וחופש בתהליך לבין הצורך להתמקד ולהתקדם. בהמשך, ככל שתהליך התכנון יתקדם וההיבטים האסטרטגיים יתבהרו, עשויות להתעורר מצד אחד התלהבות ומהצד האחר תחושת מתח בקרב בעלי העניין השונים. באופן טבעי, כל סוגיה וחלופה אסטרטגית עשויות לעורר קונפליקטים. תפקידך כמנכ"ל למקד את התהליך ולהוביל את הקבוצה לדיון קונסטרוקטיבי.

להלן השלבים המקובלים בתהליך גיבוש האסטרטגיה:
השלבים המקובלים בתהליך גיבוש האסטרטגיה.png
1. הגדרת הסוגיות (השאלות) האסטרטגיות - הגדרת האתגרים המשמעותיים שעלו במסגרת תהליך התכנון עד כה. זיהוי בעיות יסוד, איומים או הזדמנויות העומדים בפני הארגון מאפשר לגבש אסטרטגיה אשר תיתן מענה לסוגיות אלו. המידע שאיתו עובדים בשלב זה מבוסס ברובו על הניתוח הרחב שבוצע בשלב הקודם.

2. גיבוש חלופות אסטרטגיות - הגדרת כיווני הפעולה האסטרטגיים המתאימים ביותר לארגון. כיווני פעולה אלו נועדו לתת מענה לסוגיות האסטרטגיות ולאפשר לארגון לממש את הפוטנציאל הטמון בו ליצירת ההשפעה החברתית הרצויה תוך שמירה על קיימות לאורך זמן. הפתרונות המתגבשים מבוססים במידה רבה על הניתוח הפנימי והחיצוני של הארגון. לרוב מקובל לצמצם את מספר החלופות ל-4-3 ואז לעבור לשלב הערכת החלופות.

3. הערכת החלופות האסטרטגיות ובחירת אסטרטגיה - בשלב זה נבחן כל חלופה אסטרטגית לפי קריטריונים מוגדרים, כגון מידת ההשפעה החברתית הצפויה, היקף המשאבים שיש להשקיע כדי לממש את החלופה, מידת השינוי הארגוני הנחוץ לשם כך, התאמת כוח האדם וכדומה. לכלי בנושא הערכת החלופות ובחירת החלופה המועדפת לחצו כאן. (לרוב צוות התכנון או חברת הייעוץ מכינים את הערכת החלופות ואחר כך הנושא נדון במסגרת ההנהלה או הוועד המנהל, תלוי ברגישות ובהעדפה של כל ארגון).

4. הגדרת עקרונות הפעולה וכתיבת התכנית האסטרטגית - לאחר בחירת הכיוון האסטרטגי המתאים לארגון נפרט את מרכיבי האסטרטגיה שנבחרה ונכתוב את התכנית האסטרטגית ברמת הארגון - חזון, ערכים, יעוד, מטרות, תחומי פעילות, קהל יעד וכדומה. התכנית נועדה להתוות את דרך הפעולה שתגשר בין הארגון לסביבתו ליצירת ההשפעה החברתית הגדולה ביותר תוך שמירה על קיימות לאורך זמן. לכלי בנושא כתיבת התכנית האסטרטגית לחצו כאן


בבואך לגבש את האסטרטגיה הרצויה לארגון עליך לוודא כי התהליך מתבסס על המידע שגובש עד כה בתהליך התכנון ומפיק ממנו את המיטב הניתן. בשלב מכריע זה צפויים דיוני עומק, התלבטויות וסיעורי מוחות. לאור כך, רצוי שלפחות חלק מתהליך יתבצע בקבוצות קטנות וחלקו יתבצע במליאה, דבר המצריך ממך גם לבחור את העיתוי המתאים בשיתוף בעלי עניין רלוונטיים.

נדע ששלב גיבוש האסטרטגיה מתנהל בצורה טובה אם מתקיימים תנאים אלה:

  • בעלי העניין מחוברים לסוגיות האסטרטגיות המרכזיות שאליהן נדרש הארגון.
  • הדיונים שהתקיימו היו פורצי דרך והובילו לתובנות משמעותיות לניהול הארגון.
  • מורכבויות, סימני שאלה ורבדים שבהם הארגון לא נהג לטפל הוצפו ועלו אל פני השטח.

עם זאת, ארגונים מצליחים לא בהכרח בגלל שגיבשו אסטרטגיה טובה אלא בגלל שגיבשו אסטרטגיה מותאמת לצרכים ורלוונטית לחברה והשכילו ליישם אותה.

לאחר שגיבשתם את התכנית האסטרטגית בעזרת הכלי לגיבוש תכנית אסטרטגית, נשמח להציע לכם את הכלי הבא שיסייע לכם ביישום התכנית האסטרטגית. בהצלחה בהמשך הדרך!