התמחיר הארגוני

כלי

התמחיר הארגוני

לוגו הארגון

התוכן בדף זה נכתב על ידי נערך על ידי חמוטל לרנר וצוות משיתופים


תקציר: 

התמחיר הוא הכלי הניהולי המשמש לחישוב כל העלויות הכרוכות בהפעלת כל אחת מפעילויות הארגון. ידיעת העלות המדויקת של כל פעילות חיונית לקביעת תעריפי השירותים שהארגון מספק ולגיוס המשאבים הנדרשים - מתורמים ו/או מתשלומי נהנים. בסופו של דבר, לתמחיר יש גם השלכות מרחיקות לכת על התעדוף בין הפעילויות השונות בארגון, הנעשה על בסיס התועלת החברתית שלהן.

חשיבותו של התמחיר מודגמת בכמה שאלות הדורשות הכרעה ניהולית-פיננסית:

  • מה גובה המענק שיש לבקש מהתורמים כדי לכסות את כל ההוצאות של פעילות מסוימת?
  • כמה כסף יש לגבות מהנהנים עבור הפעילות? האם לגבות עלות מלאה או חלקית?
  • איזה חלק של העלויות ממומן מתשלומי הנהנים? איזה חלק מתרומות? ואיזה חלק מרשויות?

מטרת כלי זה היא להנחות אתכם בבניית התמחיר הארגוני. התמחיר אמנם אינו עוסק בצד ההכנסות של הארגון אלא בצד ההוצאות בלבד, אך מפאת חשיבותו וההשלכות שלו על התקציב ועל התזרים מומלץ להיעזר בכלכלן מומחה בתחום התמחיר בעת בנייתו.

הכלי הוא חלק מהמדריך לניהול פיננסי מיטבי למנכ"לי ארגונים חברתיים שנכתב על ידי צוות מיזם תבונה, ומופיע בפרק השני: הכלים הפיננסיים והניהוליים


לכלי זה מצורף קובץ אקסל המכיל את הטבלאות השונות המופיעות בכלי, וניתן להשתמש בו כאמצעי עזר להכנת התמחיר בארגון. להורדת הקובץ לחצו כאן.


גוף הכלי: 

כלי בניית התמחיר מגדיר מונחים רלוונטיים לתהליך הכנת התמחיר וקובע עקרונות לבנייה נכונה שלו. בכלי תמצאו תשובות לשאלות הבאות:

  • מה הקשר בין התמחיר, התקציב והתזרים?
  • מה ההבדל בין עלות ישירה לעלות עקיפה?
  • מה הן הוצאות קבועות לעומת הוצאות משתנות?
  • כיצד מעמיסים בצורה נכונה את עלויות ההנהלה והכלליות בעת חישוב עלות הפעילות?
  • מהם מקדמי העמסה? באילו מקדמי העמסה כדאי להשתמש להעמסת הוצאות כלל ארגוניות ומתי?
  • כיצד מחשבים את עלות הפעילות לנהנה?

הכלי מורכב מכמה פרקים:

1. התמחיר וחשיבותו לארגון

2. מבנה התמחיר, סוגי העלויות וההוצאות

3. בניית התמחיר וסוגי העמסות

4. דוגמה לניתוח העמסות ותמחור פעילות בארגון

לסיום

ידיעת העלות האמיתית של כל פעילות היא המפתח לתכנון נכון של הפעילות השנתית ושל סדרי העדיפויות הכלכליים של הארגון, ולשם כך יש להקדיש זמן ומחשבה לבניית תמחיר מדויק ככל האפשר. תמחיר מפורט ומעודכן הוא כלי ניהולי מהמדרגה הראשונה לשמירה על יעילות הארגון ולהגדלת הסיכויים שלו להשגת יעדיו.

לכלי המלא "בניית התמחיר בארגון" לחץ כאן