חוזה עבודה לשכיר בארגון

כלי

חוזה עבודה לשכיר בארגון

לוגו הארגון

התוכן בדף זה נכתב על ידי צוות שיתופים


תקציר: 

כלי זה מציע חוזה עבודה עליו מומלץ להחתים את העובד עם תחילת עבודתו בארגון. החוזה הנו חוזה סטנדרטי ודורש התאמות מזעריות בלבד לארגון הספציפי בו חבר העובד. 

מטרת הכלי

חוזה עבודה לעובד מאפשר תיאום ציפיות בין העובד לארגון. שני הצדדים מתחייבים לקיים את החוזה ומטרתו הנה למנוע אי הבנות ולהביא לתיאום ציפיות מקסימאלי בין העובד לארגון.

מה מכיל חוזה העבודה

בחוזה העבודה מפורטות זכויותיו וחובותיו של העובד בארגון- שכר, הכשרות, שעות עבודה, תנאים נוספים וכדומה.

החוזה המוצע לפניך נכתב על-ידי עו"ד טל רונן והנו מהווה משמסך משפטי לכל דבר.

שים לב- בחוזה המוצע לפניך יש למלא פרטים במקומות הריקים המסומנים בקו (__________) על-פי פרטי הארגון הספציפיים. כמו-כן, החוזה מנוסח בלשון נקבה ועל-כן יש לבצע את ההתאמות הנדרשות לחוזה בלשון זכר.

תיאום צפיות בהיר ומדויק בין העובד לארגון ימנע טעויות ומבוכות בהמשך עבודתו. כמו-כן, חתימה על חוזה עבודה עם כניסה לתפקיד תמנע בעיות משפטיות שונות בהמשך הדרך.

גוף הכלי: 

לחוזה העבודה, לחץ כאן