טופס פניה ראשונית לקבלת מענק (שלב א')

כלי

טופס פניה ראשונית לקבלת מענק (שלב א')

לוגו הארגון

התוכן בדף זה נכתב על ידי דר גילה מלך וצוות שיתופים


תקציר: 

טופס הפנייה הראשונית נועד לספק לקרן מידע ראשוני על הארגון ועל הפרוייקט המוצע, בשלב איתור פרוייקטים פוטנציאליים לחלוקת מענק. עבור הארגון הפונה- זו ההזדמנות הראשונה להציג את עצמו בפני הקרן בתגובה לקול קורא שהתפרסם. על סמך המידע המתקבל אמורה מנהלת הקרן לסנן את הפניות ולהחליט עם כמה, ואילו ארגונים יש להמשיך בתהליך בדיקה מעמיק של הארגון והפרויקט. 

גוף הכלי:

להורדת קובץ תסדיר ההנחיות לארגון לכתיבת מכתב פנייה ראשונית לקבלת מענק לחץ/י כאן


לפניכם תסדיר הנחיות לארגון לכתיבת מכתב פנייה ראשונית לקבלת מענק (טופס שלב א')

מכתב הבקשה צריך להיות בהיקף 2-3 עמודים מודפסים, ולהתייחס לנקודת הבאות :

 • ה"אני מאמין" של הארגון, התפישה המקצועית, שנת הקמה, היסטוריה ועשייה נוכחית, הצוות המוביל של הארגון, גודל הארגון (כולל כ"א).
 • שם הפרוייקט עבורו מבוקש המענק
 • רציונל הפרוייקט, הצורך עליו הפרוייקט מנסה לענות, ואוכלוסיות היעד (כולל נתונים כמותיים)
 • תאור מטרות הפרוייקט, מועד תחילת פעילות הפרוייקט, משך הזמן של הפרוייקט וההישגים הצפויים בתקופת הפעילות
 • פעילויות מרכזיות ודרכי עבודה, בעלי תפקידים בפרוייקט
 • תאריך הגשת הבקשה
 • נתונים תקציביים - (על פי הטופס המצורף)
 • פרטי קשר - על פי הטופס המצורף

בנוסף למכתב הבקשה, יש לצרף את המסמכים הבאים:

 • תעודה לרישום עמותה מרשם העמותות או חברה לתועלת הציבור מרשם החברות
 • אישורי מס הכנסה על סיווג מלכ"ר
 • אישור ניהול תקין לשנת 20xx
 • טופס 46א במידה וקיים
 • אישור ניהול תקין מרשם העמותות בתוקף
 • אישור על הכרה כמוסד ציבורי לעניין תרומות לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה בתוקף.

תקציב הארגון בשלש השנים האחרונות: _____________, __________ , ____________.

תקציב הפרויקט המוצע (יש לפרט תקציב לשנה הראשונה ולכלל התקופה, אם שונה):

הוצאות:

סוג ההוצאה סכום הערות
סה"כ הוצאות

הכנסות: 

יש לפרט כל הגופים אליהם פניתם לקבל מימון לפרוייקט זה.

שם הגורם המממן סכום מידת הסבירות לקבלת ההכנסה (גבוהה/ בינונית/ נמוכה)
קרן ישראלי
סה"כ הכנסות

תמהיל ההכנסות (בהנחה שכל ההכנסות הצפויות יתקבלו)

שם הגורם המממן סכום אחוז מסך ההכנסות
הכנסות מקרנות
הכנסות מגורמים ממלכתיים
הכנסות ממקורות עצמיים
הכנסות ממקורות אחרים (פרט)
סה"כ הכנסות

פרטי קשר גורמי מפתח בארגון :

שם+משפחה תפקיד טלפון e-mail חתימה
מנכ"ל
יו"ר
כותב הבקשה (לציין תפקיד)

להורדת קובץ תסדיר ההנחיות לארגון לכתיבת מכתב פנייה ראשונית לקבלת מענק לחץ/י כאן


הערה לגבי יעילות השימוש בכלי

המידע המתקבל מהארגונים בשלב הסינון הראשוני אמור לסייע למנהלת הקרן, לצוותה או להנהלה  להחליט עם אילו ארגונים יש להמשיך את הקשר לבדיקת עומק של ארגון ופרוייקט. בדיקת עומק מחייבת השקעת זמן ומשאבים נוספים מצד הקרן, ולכן חשוב להעביר לשלב זה רק מועמדים שנראים מתאימים ביותר למטרות סבב המענקים. ההחלטה בכמה ארגונים יש להשקיע ביצוע תהליך עומק תלויה במספר שיקולים, בין השאר:

 • גודל וחשיבות המענק (מחירה של טעות- ויתור על מועמד שהיה יכול להצליח מאד).
 • היחס בין כמות הבקשות שנמצאו מתאימות בשלב הראשוני, וכמות הבקשות שרוצים בסופו של דבר להביא להכרעה סופית
 • משאבי הזמן שיש ברשות הקרן לקרן להשקיע בבדיקה בהינתן לוח הזמנים (כמה אנשים יכולים לבצע את הבדיקה? כמה זמן יש להם?)

לסיכום

בסיום שלב זה, מתחלקות כלל הפניות שהגיעו לקרן בעקבות פרסום סבב המענקים לשתי קבוצות: אלה שלא נמצאו מתאימות למטרות הסבב, אליהם תישלח הודעה על סיום תהליך, ואלה שהקרן מעוניינת להמשיך את הקשר בתהליך בדיקת עומק- אליהן תישלח הזמנה להמשך תהליך וטפסים למילוי עבור בדיקת העומק. בכל מקרה, חשוב שהנהלת הקרן תעמוד בקשר עם כל הארגונים שפנו עד לתאריך בו הובטחה תשובה.

כלי זה הינו כלי נוסף בארגז הכלים לניהול מענקים. אתם/ן מוזמנים/ות להגיב לתכנים בדף זה בדוא"ל: info@sheatufim.org.il