יכולת תקשורתית: בניית תכנית תקשורת אסטרטגית בארגוני המגזר השלישי

כלי

יכולת תקשורתית: בניית תכנית תקשורת אסטרטגית בארגוני המגזר השלישי

לוגו הארגון

התוכן בדף זה נכתב על ידי צוות שיתופים


תקציר: 

גופי המגזר השלישי אינם נוטים להציב את סוגיית התכנון התקשורתי בראש רשימת מעייניהם. זאת, למרות שתכנית תקשורת אסטרטגית מקיפה עשויה לשמש כמפתח לפתיחת ערוצי תקשורת חדשים ולגישה אל אנשים שונים, שיש בכוחם לתרום להצלחת הארגון ומימוש היעדים, שהוא מציב לעצמו.

גוף הכלי: 

בניית תכנית תקשורת אסטרטגית בארגוני המגזר השלישי