כיצד לזהות חבר הנהלה שאינו מתפקד?

כלי

כיצד לזהות חבר הנהלה שאינו מתפקד?

לוגו הארגון

התוכן בדף זה נכתב על ידי המרכז למנהיגות מתנדבת


תקציר: 

שבעה תמרורי אזהרה: כיצד לזהות חבר הנהלה שאינו מתפקד?

חברי הנהלה אינם תמיד מתאימים לתפקידם. כפי שכל ארגון שואף למצוא חברי הנהלה חדשים ומחויבים, שמראים נכונות לפעול למען הארגון, כך חשוב לסיים את כהונתם של חברי ועד שאינם פעילים או מזיקים לארגון. להלן שבעה תמרורי אזהרה לזיהוי חברי הנהלה מסוג זה:

גוף הכלי: 

1. חבר ההנהלה נעדר מישיבות הוועד המנהל באופן קבוע

לכל חבר הנהלה יש מחויבויות נוספות, אך היעדרות כרונית מישיבות עשויה להיות סימן לבאות. אם חבר הוועד המנהל לא טורח להגיע לישיבות, הדבר עשוי לפגוע בעבודה ההנהלה, להוריד את המוראל של שאר חברי הוועד וליצור נורמת התנהגות בלתי רצויה.

2. "מבורקס לבורקס" - חברות פסיבית בהנהלה

חלק מחברי ההנהלה מגיעים לכל הישיבות, אך אינם משתתפים בהן באופן פעיל. הם לא נוטלים על עצמם משימות, ואינם מסיימים משימות שלקחו על עצמם בעבר. חברי הנהלה שאינם מוכנים לקחת על עצמם חלק מהמטלות של הארגון, פוגעים בו ובהתנהלותו.

3. חברי הנהלה בעלי אינטרסים מנוגדים

חלק מחברי ההנהלה עלולים לפעול מתוך מניעים אישיים המתנגשים עם טובת הארגון, ואחרים נמנעים מלחשוף את קיומם של אינטרסים מנוגדים. במקרה זה, חבר ההנהלה עובר על חובת הנאמנות. הוא עלול להוביל לפגיעה בתדמית הארגון, ולשחיקת האמון של חברי הנהלה אחרים, הצוות, מתנדבים והציבור הרחב בהנהלה הציבורית ובארגון כולו.

4. חברי הנהלה שפוגעים בעבודה השוטפת

בבסיס עבודה ההנהלה הציבורית עומד הרעיון של שותפות ולקיחת חלק בהחלטות הארגון. חבר הנהלה שיוצר אווירה לא נעימה ופוגע בעבודה יוצר סביבת עבודה מגבילה ובלתי אפקטיבית. הנהלה ציבורית היא צוות, ועל חברי ההנהלה להכיר בכך ולעבוד במשותף.

5. חוסר כבוד ונימוס

חבר הנהלה שאינה מכבד את חברי ההנהלה האחרים, עובדי העמותה, המתנדבים או הלקוחות פוגע בעבודת הארגון. אין זה משנה אם הוא פוגע בחבר הנהלה, בצוות השכיר או במתנדבים, אנשים הזוכים ליחס מזלזל מעמיתיהם יתקשו לפעול במלוא מרצם למען העמותה.

6. הפרת סודיות

חבר הנהלה שמפר את סודות הארגון ומביא לידיעת הרבים, ללא אישור, פרטים על הנעשה בעמותה, עובר על חובת הנאמנות. אמון הוא מרכיב בסיסי בעבודת הוועד המנהל; הפרת סודיות תפגע באמון לקוחות העמותה, ויכולה להוביל בקלות למשבר בארגון.

7. חשש משינויים

חלק מחברי ההנהלה אינם מוכנים לקבל את השינויים שמוביל הוועד המנהל. הם נצמדים אל דרכי הפעולה שהתקיימו בעבר, ואינם רואים בחיוב את התמורות שעובר הארגון. שינוי כיוון עשוי להוביל לחילוקי דעות קשים בין חברי ההנהלה. כאשר מתקבלת החלטה משמעותית לחיי העמותה, יש למצוא את הדרך לסייע למתנגדים להמשיך לפעול בעמודה או לפרוש ללא מרירות.