כלים לניהול השפעה

מיפוי רשתות

כלי מיפוי רשתות.png

בבואנו לבחון מוכנות לתהליך משותף עלינו ללמוד את השדה ואת הגורמים הפעילים בו. כלי זה למיפוי רשתות נועד לעזור לגוף מארגן או יוזם להבין מי הם השחקנים הפועלים בשדה מסוים, לייצר תרשים גרפי שיכול לשמש ככלי עבודה בשלבים רבים של התהליך, וכן לשקף את האופן שבו התפתח השדה לאורך זמן.  

הכלי משלב בין ידע תיאורטי ומעשי. השימוש בכלי המיפוי מומחש באמצעות דוגמאות מיוזמת 5פי2 לקידום המצוינות בחינוך המדעי בישראל.

הכלי מורכב מארבעה חלקים עיקריים:

  • חלק ראשון - מהו מיפוי רשתות ומדוע ממפים?
  • חלק שני - זיהוי וארגון של שחקנים ברשת חברתית
  • חלק שלישי - כיצד עורכים מיפוי רשתות?
  • חלק רביעי - מיפויים נוספים ואיפה ניתן לקרוא עוד

לתקציר הכלי והכלי המלא לחצו כאן

הערכת מוכנות לתהליך השפעה משותפת

שלבי הערכת מוכנות.png

כמו רץ מרתון המכין את גופו ונפשו לקראת המירוץ, גם בתהליכים להשפעה משותפת עלינו להכין היטב את התשתיות והצידה לדרך. הערכת מוכנות הינה שלב מקדים המאפשר  לנו להתכונן לקראת המסע הארוך הכרוך בתהליכים מורכבים. לא תמיד אפשר לצפות הצלחה בטוחה בתהליכים מסוג זה, אך הכנה טובה תאפשר תנאים על מנת שהצלחה שכזו תתרחש.

גם כאשר אנשים, ארגונים, מנהלים או יזמים מזהים כולם את אותה הבעיה, וחולקים ביניהם את ההבנה המשותפת, גם כאשר כל אלו רואים זה בזה שותפים פוטנציאליים לפעילות משותפת לקידום הבעיה, עליהם לבחון האם קיימת מוכנות לתהליך משותף. 

תהליך משותף הינו מורכב ודורש מעורבות של שחקנים רבים, וייתכן שגם מעורבות של גורמים מקצועיים. איך ניתן לדעת שהשחקנים באמת מוכנים לצאת לדרך? האם ישנה מוכנות רחבה יותר ממעגל השחקנים הזה לתהליך משותף? 

הכלי הבא נכתב עבור ארגונים או גופים שמהווים גורם מקצועי לליווי, ניהול, תכלול, סיוע בתהליכים מורכבים. 

הכלי מציג מספר סוגיות ושאלות מפתח שעלינו לשאול לפני שיוצאים להרפתקה המורכבת והמחייבת של תהליך משותף לקידום בעיה חברתית. בכלי נציע תהליך הערכה למוכנותם של שחקנים לתהליך מורכב מסוג זה, תוך התייחסות לסוגיות מפתח אותן צריך לבדוק.  

לתקציר הכלי והכלי המלא לחצו כאן

בניית מצע משותף

מצע משותף.jpg

גיבוש מצע משותף מהווה אבן בסיס בתהליכי השפעה חברתית משותפת. גיבוש המצע החברתי המשותף הינו אחת המשימות הראשונות של השותפים בתהליך. יש משמעות וחשיבות הן לתהליך גיבוש המצע והן לתוצר הסופי שמתקבל - המצע המשותף.

בתהליך גיבוש המצע המשותף יש להגדיר מטרות ותוצאות ועל פיהן להגדיר את התהליך להשגתן. קבלת ההחלטות מתבצעת בתהליך שיתופי המחייב את השותפים לתת אמון בשותפים האחרים ובתהליך עצמו, תוך נכונות לוויתורים. המצע המשותף המתקבל מהווה כעין מצפן להמשך והשותפים בתהליך פועלים לאורו. 

מטרתו של כלי זה הינה להגדיר מהו מצע משותף, מהם מרכיביו השונים וכיצד מגבשים אותו בתהליכי השפעה חברתית משותפת. בכלי זה נתייחס לגיבוש המצע המשותף בתהליכי שיתוף שונים - עם הממשלה, בקולקטיב אימפקט ובמרחבי השפעה. בכל אחד מתהליכים אלו מבוצע גיבוש המצע המשותף בדרך מעט שונה והתוצר הינו מעט שונה.

הכלי מכיל המלצות מקצועיות לשלבי העבודה המרכזיים תוך ציון היבטים ייחודיים או דגשים לכל אחד מהתהליכים שצוינו לעיל.

לתקציר הכלי והכלי המלא לחצו כאן

מודל האיזונים

מודל האיזונים הוא כלי עזר לקבלת החלטות בתהליכי השפעה חברתית משותפת (בשיתופים השתמשנו במודל זה במסגרת שולחנות עגולים ובמסגרת מרחבי השפעה). המודל מאפשר לשותפים לגבש את המצע המשותף-  להגדיר ולנסח את הכללים, האופנים והגבולות שבתוכם תתקיים הפעילות. המודל מתייחס לכמה החלטות שבהן רצוי להתלבט ושאותן יש לעצב בתחילת דרכו של התהליך, ולעתים גם תוך כדי קיומו.

לתקציר הכלי לחצו כאן

תפקידי ארגון השדרה

כלים ומתודות של שיח בין מגזרי

19 דוגמאות להליכים, למתודות ולכלים לניהול שיח בין-מגזרי ולשיתוף ציבור. בבואו של מנחה התהליך ליצוק כלי או מתודה חשוב כי יעצבם בהתאם לצרכים הייחודיים להקשר, שכן הכלים אינם בבחינת "מתכון" אשר יחול באופן זהה בכל מקרה. לפיכך, עבודת ההערכה והמיפוי היא חלק חיוני מעיצוב תהליך השיח ויש לראות במפורט להלן חומרי גלם שמהם אפשר לעצב את התהליך המתאים ביותר להקשר הפרטני. כמו כן, מההליכים, מהכלים ומהמתודות המפורטים אפשר לדלות רעיונות וטכניקות לעבודה פנים-תהליכית ולאלמנטים שאפשר לשזור בשלבים שונים בתהליך רחב. לכל הכלים והמתודות לחצו כאן