גיבוש הסכמות - בניית מצע משותף

כלי

גיבוש הסכמות - בניית מצע משותף

לוגו הארגון

תקציר
מצע משותף.jpg

גיבוש מצע משותף מהווה אבן בסיס בתהליכי השפעה חברתית משותפת. גיבוש המצע החברתי המשותף הינו אחת המשימות הראשונות של השותפים בתהליך. יש משמעות וחשיבות הן לתהליך גיבוש המצע והן לתוצר הסופי שמתקבל - המצע המשותף.

בתהליך גיבוש המצע המשותף יש להגדיר מטרות ותוצאות ועל פיהן להגדיר את התהליך להשגתן. קבלת ההחלטות מתבצעת בתהליך שיתופי המחייב את השותפים לתת אמון בשותפים האחרים ובתהליך עצמו, תוך נכונות לוויתורים. המצע המשותף המתקבל מהווה כעין מצפן להמשך והשותפים בתהליך פועלים לאורו.

מטרתו של כלי זה הינה להגדיר מהו מצע משותף, מהם מרכיביו השונים וכיצד מגבשים אותו בתהליכי השפעה חברתית משותפת.

הכלי מבוסס על הידע המקצועי שנאסף בארגון FSG,  על הידע התיאורטי הרב שנאסף בשיתופים ועל הניסיון המקצועי והמגוון של צוות שיתופים בתהליכי השפעה חברתית מסוגים שונים.

מבנה הכלי

מבנה כלי מצע משותף.png

חלק 1 - מהו מצע משותף

מצע משותף מהווה את המצפן לתהליך ההשפעה החברתית המשותפת. המצע המשותף מהווה הצהרה משותפת של השותפים לגבי הפעילות המשותפת והדרך בה הם צועדים יחד. משמעותו של המצע המשותף היא שכל השותפים בתהליך ההשפעה החברתית המשותפת חולקים חזון משותף לשינוי חברתי, הכולל הבנה משותפת של הבעיה וגישה אחידה לפתרונה, באמצעות פעולות מוסכמות.

גיבוש המצע המשותף מהווה לרוב את השלב הראשון בכל תהליך השפעה חברתית משותפת. על השותפים לגבש הסכמות ולפעול לאורן יחד. במטרה להשיג תוצאות יש הכרח להתמקד, להגדיר הסכמות וגבולות. גיבוש ההסכמות מהווה שלב הכרחי הנושא במחיר של איבוד משתתפים, קבלת החלטות ברוב זעום וכד'.

הרכיבים של מצע משותף

רכיבי המצע המשותף.png

שלושה היבטים בתהליך גיבוש מצע משותף

בתהליכי השפעה חברתית משותפת באים לידי ביטוי שלושה היבטים: תוצאה, תהליך ויחסים- ראו התרשים להלן. היבט התוצאה- במובן של השלמת המשימה והשגת היעדים שהוצבו; היבט התהליך- במובן של האופן בו הפעילות מתבצעת, כיצד התהליך מעוצב ומנוהל, כיצד התהליך מנוטר ומוערך; היבט היחסים- אופי האינטראקציה שיש בין האנשים, כיצד הם מתייחסים לקבוצה, לארגון, לתהליך? כיצד אנשים מרגישים לגבי מעורבותם ותרומתם? כמה אמון יש בהם אחד כלפי השני ועד כמה הם מבטאים אותו?
מצע משותף תהליך.png
סרטון הרצאה בנושא גיבוש הסכמות - בניית מצע משותף מתוך "המגרש - מובילים קולקטיב אימפקט" - מפגש ZOOM שנערך ב-15.6.16:
לחץ פעמים להכנסת קוד ההטמעה של הסרטון

לחץ פעמיים להכנסת קוד ההטמעה של הסרטון


מקורות הידע לכלי ולהרחבת קריאה

א. ב. Setting a Common Agenda – מצגת חשובה המסבירה בקצרה כיצד הגורמים ביוזמת ההשפעה הקולקטיבית יכולים לפתח אג'נדה משותפת, ומביאה דוגמאות מיוזמות שונות.

ג. Tools for Steering Committees – ערכת כלים שנועדה לסייע לוועדת ההיגוי של יוזמת ההשפעה הקולקטיבית לפעול. ועדת ההיגוי היא הגוף שמספק ליוזמת ההשפעה הקולקטיבית את ההכוונה האסטרטגית ומפקח על פעילות היוזמה.

ד. Steering Committee and Working Group Roles – כלי המסכם בקצרה את תחומי האחריות של ועדת ההיגוי, למשל פיתוח האג'נדה המשותפת, וכן של קבוצות העבודה, למשל תיאום בין פעילויות קבוצות העבודה השונות לצורך מימוש המטרה המשותפת.

ה.  המצע המשותף של יוזמת 5פי2 - http://www.5p2.org.il/

ו. מסמכי מסגרת השולחן העגול הממשקי

ז.   'המרחב'- מרחב השפעה יוצאי אתיופיה בישראל http://www.hamerhav.com/

ט.   פורום קולקטיב אימפקט של FSG

י.    מאמר מבית שיתופים: "קולקטיב אימפקט - ארבע תובנות בעקבות יישום הגישה בישראל"

יא.  מאמר מבית שיתופים: "קולקטיב אימפקט 2015: מבט עדכני על התיאוריה והפרקטיקה"


בתודה לחברי "המרחב - יוצאי אתיופיה בישראל" על ששיתפו בדוגמאות מפועלם במרחב השפעה.

פרטים נוספים

הקובץ המלא:

כלי גיבוש מצע משותף שיתופים.pdf

קרדיט

כתיבה: זהר פרופר וצוות שיתופים