סילבוס הקורס: מגזר שלישי והשפעה חברתית בישראל

כלי

סילבוס הקורס: מגזר שלישי והשפעה חברתית בישראל

לוגו הארגון

רקע

המגזר השלישי הוא שם כולל לארגונים ללא כוונות רווח, ארגוני התנדבות וארגוני חברה אזרחית, והוא מכונה כך בשל מקומו מול שני המגזרים הגדולים האחרים: המגזרי הציבורי והמגזר העסקי.

בישראל רשומים כיום כ- 40,000 ארגוני מגזר שלישי, מתוכם פעילים כ- 15,000, והם נושאים תפקידים חברתיים מגוונים ביניהם: אספקת שירותים, ייצוג אינטרסים של קבוצות אוכלוסייה שונות, קידום דמוקרטיה השתתפותית ואזרחות פעילה, שמירה וטיפוח ערכים של תרומה והתנדבות, ופיתוח יוזמות חברתיות חדשניות.

מרכזיותם של ארגונים אלו הולכת ועולה בעשורים האחרונים. בין השאר לנוכח מדיניות ההפרטה והמגמה של העברת שירותים ציבוריים מידי הממשלה למגזר השלישי, וביתר שאת מאז שנת 2008 אז פרסמה ממשלת ישראל מסמך מדיניות המגדיר את ארגוני המגזר השלישי כשותפים של הממשלה הן באספקת שירותים חברתיים, והן בתהליכי תכנון מדיניות, במסגרת מה שמכונה "שולחנות עגולים". אלו יושמו בהרחבה בשנים שחלפו מאז, והם משמשים כיום כלי נפוץ לתהליכי היוועצות ושיתוף ציבור מסוגים שונים.

על כל אלו ועוד נדבר ונלמד בקורס זה שמטרתו לפתוח צוהר למגזר השלישי בישראל, בדגש על הבנת המגמות, והכוחות הבולטים אשר מעצבים את ההתמודדויות והאתגרים הניצבים בפני מגוון השחקנים הפועלים כיום במגזר זה, מבפנים ומבחוץ, בתוכו ואיתו.      

מטרות הקורס

לחשוף בפני הסטודנטים/ות את המגזר השלישי בישראל על סוגי הארגונים הפועלים בו, להכיר להם את "תורת הניהול החברתי" ולהציג בפניהם כמה מתוצריה ויישומיה. להציג יוזמות עכשוויות שנרקמות בשדה החברתי בדגש על מודלים של שיח בין מגזרי ושיתופי פעולה שמטרתם יצירה של השפעה חברתית משותפת ופתרון בעיות מורכבות. מתוך כל אלו ולאורם, נבקש לדון במגוון דילמות ואתגרים שעולים מתוך הקשר המתחזק בין עמותות וארגונים חברתיים עם רשויות המדינה.

מהלך הקורס

הרצאות פרונטאליות המשלבות למידה חווייתית שחלקם יועברו על ידי שחקנים מהשדה החברתי והמגזר השלישי. בסיום הסמסטר יתקיים סיור לימודי בן יום אחד, במהלכו יפגשו הסטודנטים עם מי שהובילו והשתתפו בכמה מהלכים בין מגזריים בולטים בשנים האחרונות בישראל. במסגרת הסיור יוצגו לסטודנטים/ות עיקרי המהלכים, וייערך דיון פתוח לגביהם באמצעות המושגים שילמדו בקורס.    

דרישות הקורס ומרכיבי הציון

•         נוכחות בכל המפגשים והשתתפות פעילה ותורמת - 10% מהציון הסופי

•         מטלה מסכמת – 90% מהציון הסופי בקורס:

במסגרת המטלה תדרשו לכתוב או להרחיב ערך באתר ויקיפדיה בעברית, באחד מנושאי הקורס, לבחירתכם. העבודה בזוגות (ציוות לפי בחירת הסטודנטים/ות).

הנחיות מפורטות יינתנו בכיתה בתחילת הקורס.

תאריך הגשת המטלה: 31/10/2017  

תאריכי השיעורים בקורס ותכנית למידה טנטטיבית:

(התכנית נתונה לשינויים בכפוף להחלטת המרצה) 

נושא תאריך מפגש
שיעור פתיחה:

הסבר על אופי הקורס והמטלות

18.7 1
חברה אזרחית ומגזר שלישי בישראל 25.7 2
ניהול חברתי והשפעה חברתית 2.8 3
התיאוריה של השפעה חברתית משותפת 8.8 4
השפעה חברתית באמצעות הפצת ידע: מקרה ויקיפדיה

+ הנחיות למטלה המסכמת בקורס: כתיבת ערך בויקיפדיה ישראל

15.8 5
22.8-1.9  חופשה מרוכזת
שיח בין מגזרי: מודלים מן העולם וסקירה היסטורית 5.9 6
11-12.9 סדנת שטח במנהיגות מנהלים אין שיעור
חקר מקרה קולקטיב אימפקט יוזמת 5פי2

יוזמת 5פי2 לקידום המצוינות בחינוך המדעי בישראל

19.9 7
מסע להיכרות עם אסטרטגיות להשפעה חברתית

יום מפגשים מרוכז בבית "שיתופים"

26.9 8

להורדת הסילבוס המלא