שולחן העבודה למנכ"ל החברתי: ניהול שותפויות

כלי

שולחן העבודה למנכ"ל החברתי: ניהול שותפויות

לוגו הארגון

ארגוני מגזר שלישי הם רבים וטמון בהם כוח רב. העברת ידע, תיאום תהליכים ופעילויות, איגום משאבים משותף, יצירת לובי, שותפות סביב מכרז או שותפות אסטרטגית סביב רעיון הם רק חלק ממגוון האפשרויות העצום להעצמת הארגון והשפעתו באמצעות פיתוח וניהול שותפויות בין ארגונים חברתיים. 

ארגוני מגזר שלישי פועלים בתוך מרחב של מגזר ציבורי ומגזר עסקי המשפיעים בצורה ניכרת על המשאבים, התהליכים ותוצאות הפעילות של הארגון החברתי. פיתוח וניהול של שותפויות עם מגזרים נוספים הוא עוגן לתהליכי רוחב, בניית מערכות יחסים, יצירת יציבות בפרויקטים וכיו"ב. המנהל/ת החברתי/ת נדרש לייצר עוגנים אלו כחלק מהצלחת הארגון בהובלת השפעה חברתית. 

מצגות

כלים מומלצים

מדריכים ומאמרים