שיעור 1: חברה אזרחית ומגזר שלישי בישראל

כלי

שיעור 1: חברה אזרחית ומגזר שלישי בישראל

לוגו הארגון

תקציר
  • מרצה אורחת: מירי יעקובי הורביץ, מנהלת תחום שיח בין מגזרי בשיתופים.
  • היכרות עם המושגים מגזר שלישי וחברה אזרחית וההבדלים ביניהם; למידת המרכיבים של חברה אזרחית ומבנה המגזר השלישי בישראל – סוגי ארגונים, מספרים ונתונים, חוזקות וחולשות, דילמות מרכזיות.

חומרי קריאה:

הצהרת ארגוני החברה האזרחית, מנהיגות אזרחית, 2016.

גיידסטאר: שנתון העמותות בישראל, תמצית נתונים, אוגוסט, 2014. 

ישי, יעל. (2009). חברה אזרחית בתהליכי פירוק?: כמה הערות על המצב הנוכחי, חברה אזרחית ומגזר שלישי בישראל ב,2 (תשסט) 7-27. 

גדרון, ב., בר, מ., כץ, ח. (2003). המגזר השלישי בישראל: בין מדינת רווחה לחברה האזרחית, הוצאת הקיבוץ המאוחד, הקדמה, פרק ראשון (א); עמ' 10-28.