שיעור 2: ניהול חברתי והשפעה חברתית

כלי

שיעור 2: ניהול חברתי והשפעה חברתית

לוגו הארגון

תקציר

מרצה אורחת: עדית שדה, סמנכ"לית שיתופים

מיהו המנהל החברתי ומהן הדילמות של מנכ"לי ארגונים חברתיים בישראל? נדון במתח שבין הישרדות להשפעה בתפקידו של המנכ"ל ונעמיק במשמעות של השפעה חברתית- מהי? מה בינה ובין יעילות ואפקטיביות; אילו פרקטיקות נמצאו כמרחיבות השפעה חברתית ונחשף למרחב השפעה-  אסטרטגיה של השפעה חברתית משותפת שפותחה במגזר השלישי בישראל.
חומרי קריאה
פריטים קשורים