שיעור 3: השפעה חברתית משותפת (קולקטיב אימפקט)

כלי

שיעור 3: השפעה חברתית משותפת (קולקטיב אימפקט)

לוגו הארגון

תקציר

מרצה אורחת: ענבר הורביץ, מנהלת תחום קולקטיב אימפקט בשיתופים.

ההבנה כי שינוי מערכתי סביב סוגיות חברתיות מורכבות לא יכול להיעשות על ידי ארגון בודד, אלא רק באופן משותף. על כוחן של רשתות, ומאפייני פעולה של חברים בתוך רשת.System change  כתשתית למודל קולקטיב אימפקט.
חומרי קריאה:

פריטים קשורים

פרטים נוספים

לסילבוס המלא של הקורס